Sjokkmelding om føden

Tirsdag fikk ledelsen ved fødeav- delinga i Orkdal sjokkbe- skjeden om at ledelsen ved St. Olavs Hospital vurderer å stenge eller gjøre om fødeavdelinga til fødestue fra 1. juni. Samme kveld ble jordmødrene informert.

- Det er skremmende hvis vi blir tvinga til å drive fødestue, sier jordmor Eli Skei Kvakland. Her sammen med barnepleier Anne Strand.Foto: Marte Mona

Distriktet rundt

- Det kom som et sjokk på oss. Vi var mer og mindre stumme, det var fullstendig uventa, sier jordmor Siri By. Stenginga eller fødestua kan innføres fra 1. juni og vare i tre måneder. Det er et av tiltakene som vurderes når det kriseramma St. Olavs Hospital skal spare penger.

Skremmende

- Vi vil veldig gjerne drive fødeavdeling videre med dokter og full akuttberedskap. Det er skremmende dersom vi blir tvinga til å drive fødestue. Vi føler oss ikke bekvem med det med hensyn til sikkerheten. Prøver de nå å tvinge oss til fødestue, tror jeg ikke fødeavdelinga gjenåpner den 1. september, sier Eli Skei Kvakland, som er plasstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening. Hun sier jordmødrene går enstemmig imot å drive fødestue i sommer.

Ingen gynekolog

Dersom det blir fødestue, betyr det at det ikke blir gynekolog på vakt 24 timer i døgnet slik det er nå. Førstegangsfødende må sendes til byen, og dersom det er sjukdom eller fare for komplikasjoner for mor eller barn, vil de også sendes til Trondheim. På fødestua vil det være bare ei jordmor på nattevakt.

- Vi føler oss utrygge med å være bare ei jordmor på natta. Det kan jo komme tre stykker med rier hit, og må ei av dem da til byen, så er det ingen til å følge dem. Jordmora må være igjen for å «passe butikken», sier Eli Skei Kvakland, som er plasstillitsvalgt for Den Norske Jordmorforening. I dag er det mulig å ta et hastekeisersnitt hele døgnet. Det vil det ikke bli hvis det blir fødestue, siden det ikke er gynekolog på vakt hele døgnet.

Fort

Det går mot en fødselstopp i sommer, og Skei Kvakland er redd for at det ikke er nok barselskapasitet ved fødeavdelinga i Trondheim til å ta imot alle de fødende. På møtet fikk de vite at konsekvensutredninga skulle være klar på bordet på fredag, og hun synes det går altfor fort. Jordmødrene stiller også spørsmål ved hvor mye det kan være å spare på å gjøre dette i sommer. Hele ferieplanen er allerede lagt, vikarer for sommeren er innleid, og de vil kanskje måtte få kompensasjon dersom de likevel ikke får jobb.

- Jeg ser på dette som ei utprøving. Går vi inn på fødestue, så blir det fødestue, sier Skei Kvakland.

Store konsekvenser

Det kan bli store konsekvenser for de ansatte. De regner med at halvparten vil bli omdirigert til St. Olavs Hospital dersom fødeavdelinga blir omgjort til fødestue. Blir den helt stengt, vil alle trolig måtte jobbe i byen. Fem uker er veldig kort varsel for de ansatte, mener Skei Kvakland. Flere har allerede lang reiseveg til jobb, og vil få enda lengre veg. Mange er alenemødre, og vil få problemer med å gjennomføre hverdagen sin.

Les mer om saken i ST 27. april.