Her er området Myrtunet på Fannrem er boligene planlagt.

Her er området Myrtunet på Fannrem er boligene planlagt.

Søker dispensasjon for flyktningeboliger

Her kan det bli bygd 24 boenheter for flyktninger og vanskeligstilte.

Hovedutvalg forvaltning i Orkdal skal onsdag behandle en sak som omhandler bygging på området Myrtunet på Fannrem. Det søkes dispensasjon fra kommuneplanen for etablering av boliger for flyktninger og vanskeligstilte.

Rådmannen innstiller på at utvalget gir dispensasjon, med begrunnelse i at det fra før av er sosiale boliganlegg og offentlige bygg i dette området.

Ved Grøtte skole

Det har vært holdt informasjonsmøte med berørte naboer på forsommeren i år, og det er ikke kommet inn merknader til planene.

Det aktuelle området har i dag betegnelsen «offentlig eller privat tjenesteyting», og rådmannen mener bygget kommer inn i kategorien som omhandler tiltak i offentlig regi, siden det ikke er snakk om boliger for det private markedet.

Kommunen planlegger å sette opp to identiske bygg, på to etasjer hver. Hvert bygg skal inneholde åtte hybler og fire treromsleiligheter.

Tomta ligger nært opp til lekearealene ved Grøtte skole og Grøtte barnehage.

Mer å lese på Avisa Sør-Trøndelag:
comments powered by Disqus
Leses nå:

Advarer mot dårligere boliger

Foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom.

Den neste biskopen kan bli en kvinne

Det har kommet inn fire nominasjoner til ny biskop i Nidaros. Tre av dem er kvinner.

Over 20 millioner i pluss

Hemne Sparebank har lagt fram tidenes beste resultat.

Konkurrerer om jobb i rådmannsstaben.

Astrid Gimseng, Siri Skogstad Leer og Anne Løkstad er blant søkerne som kjemper om jobben som rådgiver i Skaun kommune.

Går av etter 30 år

Nå må Skaun finne en ny rådgiver til rådmannens stab.

Over 20 millioner i pluss

Hemne Sparebank har lagt fram tidenes beste resultat.

Advarer mot dårligere boliger

Foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom.

Den neste biskopen kan bli en kvinne

Det har kommet inn fire nominasjoner til ny biskop i Nidaros. Tre av dem er kvinner.