I 2011 landet Rune Storholm denne ruggen på Å. Laksen veide 17,6 kilo, og ble tatt på fllue. I 2017 kommer det nye fiskeregler i Orkla. Arkivbilde.

I 2011 landet Rune Storholm denne ruggen på Å. Laksen veide 17,6 kilo, og ble tatt på fllue. I 2017 kommer det nye fiskeregler i Orkla. Arkivbilde.

Slipper å gjenutsette laks over én meter

Styret i Orkla Fellesforvalting har vedtatt følgende fiskeregler for 2017:

Sesong: 1. juni – 31. august

Fredninger (ikke åpnet for uttak):

All hunnlaks

All sjøørret

Kvoter:

Døgnkvote: 1 laks

Ukeskvote: 2 laks

Sesongkvote: 4 laks, hvorav maks 1 (hannlaks) kan være over 80 cm.

I tillegg legges det opp til at alle fiskere skal registrere seg.

HER ER 2016-REGLENE

Forskjellen på reglene fra i år til neste er er hovedsaklig to ting:

* All hunnlaks skal fredes fra første dag. Ikke fra 18. juni som i år.

* I 2017 kan du ta én laks over 100 cm. I år var det én mellom 80-100 cm - alt over én meter måtte settes ut.

- Det har vært et stort ønske blant fiskerne å få mulighet til å ta troféfisken (over 100 cm), sier Rune Krogdahl i Orkla fellesforvaltning.

- Er det ikke fare for at de største laksene utryddes i elva ved å endre på dette?

- Nei, de er vanskelig å ta også. Det er derfor de er blitt så store. Og genene ligger uansett i orklalaksen, uavhengig av størrelse, svarer han.

- Hva ligger bak at all hunnlaks fredes fra første fiskedag?

- Gytegroptellinger viser at det er plass for mer hunnlaks i elva. Derfor utvider vi fredninga her, sier Krogdahl.

- Hvordan vil fiskerne ta imot de nye reglene?

- Både og! Uansett hva vi komme rmed, havner vi midt i clinchen. Jeg tror reglene ble som forventet for dem.

Neste års fiskeregler ble enstemmig vedtatt på styremøte 2. desember. Og i år som i fjor ble det lagt til grunn offentlige rammer, vurderinger og beskatningsråd, innspill fra kretsmøter og Fagrådet for Orkla, sammen med data fra årets overvåking.

Mer å lese på Avisa Sør-Trøndelag:
comments powered by Disqus
Leses nå:

Advarer mot dårligere boliger

Foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom.

Over 20 millioner i pluss

Hemne Sparebank har lagt fram tidenes beste resultat.

Konkurrerer om jobb i rådmannsstaben.

Astrid Gimseng, Siri Skogstad Leer og Anne Løkstad er blant søkerne som kjemper om jobben som rådgiver i Skaun kommune.

Går av etter 30 år

Nå må Skaun finne en ny rådgiver til rådmannens stab.

Over 20 millioner i pluss

Hemne Sparebank har lagt fram tidenes beste resultat.

Advarer mot dårligere boliger

Foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom.

Den neste biskopen kan bli en kvinne

Det har kommet inn fire nominasjoner til ny biskop i Nidaros. Tre av dem er kvinner.