Mange dyr blir påkjørt på vei. Da skal man alltid varsle. Her langs fv 714 i Snillfjord. Foto: John Øystein Berg

Mange dyr blir påkjørt på vei. Da skal man alltid varsle. Her langs fv 714 i Snillfjord. Foto: John Øystein Berg

- Nei, dette er ikke bra

Politiet i Rennebu mottok mandag morgen i 09-tida melding om et dødt rådyr i veibanen på riksvei 3 på Innset i Rennebu. Problemet med saken var at vedkommende osm hadde kjørt på dyret, ikke hadde varslet om hendelsen.

- Det var ikke meldt til politiet. Det er man pliktig til å gjøre, sier Helge Sumstad ved Rennebu lensmannskontor.

- Hva gjør politiet med slike saker?

- Ingenting. Vi kan ikke gjøre noe. Nei, dette er ikke bra, sier han.

Sumstad oppfodrer folk som kolliderer med dyr om å varsle.

- Én ting er om dyret blir drept momentant. Langt verre er det hvis dyret lider etter påkjørsel, sier han.


Varslet at annen bil kjørte på storvilt

Trolig store mørketall for denne type hendelser.

 

Hovedregelen er: Du må (selv) varsle når du kjører på storvilt. At du kan risikere ikke å få dekt mulig bilskade på forsikringa er én ting, dyr som blir påkjørt og skadd, blir utsatt for store lidelser dersom vilnemnda ikke får varsel og kan iverksette ettersøk og foreta avliving.

Mer å lese på Avisa Sør-Trøndelag:
comments powered by Disqus
Leses nå:

Familie og landbruk i fokus

KrF-lagene i framtidige Orkland kommune byr på uteaktiviteter, grilling og ikke minst landbrukspolitikk når de inviterer til familiedag i Knyken lørdag 19. august.

Rassikring ved tunnel

Fanggjerdet ved tunnelinngangen her skal tåle steinblokker på 20 tonn som faller i 100 km/t.