Områdesjef Ketil Spjøtvold (t.h.) og ny sjefssersjant Åge Røvik fra Hemne og Snillfjord HV-område. Foto: Heimevernet

Områdesjef Ketil Spjøtvold (t.h.) og ny sjefssersjant Åge Røvik fra Hemne og Snillfjord HV-område. Foto: Heimevernet

Nye HV-sjefssersjanter i Trøndelag

Et tyvetalls trønderske befal fra de lokale HV-områdene har konvertert til spesialister og synliggjør med det den nye militære ordningen for militært personell. Befalskorpset splittes opp i offiserer og i spesialister.

Hele poenget med den nye spesialistordningen og det nye spesialistkorpset er å skape økt operativ evne. Spesialistene er våre flinkeste menn og kvinner innen selve soldatfaget.

De nye sjefssersjantene i HV-12 vil nå utgjøre det nye lederteamet i våre lokale HV-områder. Områdesjefen skal fortsatt være offiser med fokus på planer, ledelse og kommando, mens de nye sjefssersjantene skal følge opp områdets operative evne og være spesialist på oppdragsløsning og stridsteknikk.

Implementeringen av den nye ordningen for militært tilsatte startet 1. januar 2016, og vil være ferdig innført ved utgangen av 2020.

Spesialister er personell som skal ha fokus på dybdekunnskap, ha lang ståtid innenfor sitt fagfelt og skal drive utøvende og praktisk lederskap

Det finnes ingen kultur eller nyere historie knyttet til dagens spesialistkorps i Heimevernet. Den kulturen og identiteten er det spesialistene selv skal utforme gjennom de neste årene.

Mer å lese på Avisa Sør-Trøndelag:
comments powered by Disqus
Leses nå:

Advarer mot dårligere boliger

Foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom.

Over 20 millioner i pluss

Hemne Sparebank har lagt fram tidenes beste resultat.

Konkurrerer om jobb i rådmannsstaben.

Astrid Gimseng, Siri Skogstad Leer og Anne Løkstad er blant søkerne som kjemper om jobben som rådgiver i Skaun kommune.

Går av etter 30 år

Nå må Skaun finne en ny rådgiver til rådmannens stab.

Over 20 millioner i pluss

Hemne Sparebank har lagt fram tidenes beste resultat.

Advarer mot dårligere boliger

Foreslår at små leiligheter ikke skal ha innvendig bod eller vindu på soverom.

Den neste biskopen kan bli en kvinne

Det har kommet inn fire nominasjoner til ny biskop i Nidaros. Tre av dem er kvinner.