Det må bli slutt på å hetse og plage måkene.
(Foto: Arkivfoto)

Det må bli slutt på å hetse og plage måkene. Foto: Arkivfoto

Slå ring om måkene

Måkene sliter. Krykkjebestanden er redusert med nesten 80 % på 20 år, og i omtrent samme tidsrom er hettemåkene redusert med 76 % og fiskemåkene med 15-30 %. Matmangel på grunn av overfiske, forstyrrelser i hekkeområdene, bifangst, fremmede arter, klimaendring, forurensing og forsøpling truer sjøfuglene.

Næringssvikt har ført til at lundene på Røst ikke har fått frem unger på ti år, det eneste reirene frembringer er døde unger. Lomvibestanden er redusert med 99 % i Norskehavet og med 90 % i Barentshavet. Måkene sulter også og har i sin nød forflyttet seg til urbane strøk for å overleve på søppel og avfall. Her blir de møtt med liten forståelse.

Hvert år gjentar mønsteret seg. Så snart måkene starter hekkingen starter også klagingen. Måkenes naturlige adferd og beskyttelse av ungene blir fremstilt som et problem. Og i kjølvannet av klagingen kommer sakene om mishandling og ulovlig dreping.

Nylig ble en rekke måker og ungene deres skutt, sparket og mishandlet til døde i Trondheim. Det samme skjer hvert år, i tillegg til ulovlig fjerning av reir og egg. I stedet for å hjelpe måkene med mat og tilrettelegge for en vellykket hekking, oppfordres det ofte til å ikke mate måkene, og det settes opp hinder og svevende «rovfugler» som skal motvirke hekking.

Det må bli slutt på å hetse og plage måkene. Alle bør ta ansvar for å snu denne forferdelige trenden. Det er ikke måkene som er problemet, men vi mennesker. Det er vi som tømmer havet for fisk og fyller det med søppel og miljøgifter. Det er vi som driver måkene på næringsflukt og utraderer sjøfuglene. I rettferdighetens navn må vi innse vårt ansvar og legge skylden der den hører hjemme - på fiskeindustrien og annen menneskelig påvirkning, og ikke på fuglene.

Jenny Rolness

Dyrenes Røst

Mer å lese på Avisa Sør-Trøndelag:
comments powered by Disqus
Leses nå:

Vært med på ei rivende utvikling

Møller Bil Orkdal har markert 30-årsjubileum og feiret seg selv og kundene denne uka.

Steinshaug med nytt stortalent

Torkil Steinshaug er tilbake i hetluften med et nytt stort unghesttalent.

Hjemmehåpet løper for nytt NM-gull

Ingeborg Eide er regjerende norgesmester i stafett for junior, og ser store muligheter i det krevende Trønderterrenget i Orkdal til helgen.

Klar for siste og største etappe

Starter brubygginga om ca. ett år.

Leder 23. september

Voldsomt press

Svært mange unge i dag går konstant rundt i ei stressboble uten mulighet til den minste lille mentale pustepause

Klar for siste og største etappe

Starter brubygginga om ca. ett år.

Vært med på ei rivende utvikling

Møller Bil Orkdal har markert 30-årsjubileum og feiret seg selv og kundene denne uka.