Det må bli slutt på å hetse og plage måkene.
(Foto: Arkivfoto)

Det må bli slutt på å hetse og plage måkene. Foto: Arkivfoto

Slå ring om måkene

Måkene sliter. Krykkjebestanden er redusert med nesten 80 % på 20 år, og i omtrent samme tidsrom er hettemåkene redusert med 76 % og fiskemåkene med 15-30 %. Matmangel på grunn av overfiske, forstyrrelser i hekkeområdene, bifangst, fremmede arter, klimaendring, forurensing og forsøpling truer sjøfuglene.

Næringssvikt har ført til at lundene på Røst ikke har fått frem unger på ti år, det eneste reirene frembringer er døde unger. Lomvibestanden er redusert med 99 % i Norskehavet og med 90 % i Barentshavet. Måkene sulter også og har i sin nød forflyttet seg til urbane strøk for å overleve på søppel og avfall. Her blir de møtt med liten forståelse.

Hvert år gjentar mønsteret seg. Så snart måkene starter hekkingen starter også klagingen. Måkenes naturlige adferd og beskyttelse av ungene blir fremstilt som et problem. Og i kjølvannet av klagingen kommer sakene om mishandling og ulovlig dreping.

Nylig ble en rekke måker og ungene deres skutt, sparket og mishandlet til døde i Trondheim. Det samme skjer hvert år, i tillegg til ulovlig fjerning av reir og egg. I stedet for å hjelpe måkene med mat og tilrettelegge for en vellykket hekking, oppfordres det ofte til å ikke mate måkene, og det settes opp hinder og svevende «rovfugler» som skal motvirke hekking.

Det må bli slutt på å hetse og plage måkene. Alle bør ta ansvar for å snu denne forferdelige trenden. Det er ikke måkene som er problemet, men vi mennesker. Det er vi som tømmer havet for fisk og fyller det med søppel og miljøgifter. Det er vi som driver måkene på næringsflukt og utraderer sjøfuglene. I rettferdighetens navn må vi innse vårt ansvar og legge skylden der den hører hjemme - på fiskeindustrien og annen menneskelig påvirkning, og ikke på fuglene.

Jenny Rolness

Dyrenes Røst

Mer å lese på Avisa Sør-Trøndelag:
comments powered by Disqus
Leses nå:

— Postnummer må bestemme arbeidsgiveravgifta

Mener Orkland er en helt spesiell reform-kommune.

Ferdig som Buvik-trenere

Buvik er nå på utkikk etter ny trener etter at Bård Stenseth og Brage Meistad ikke fikk fortsette etter vårsesongen.

BBC kommer på besøk

Det er spesielt beveren som trekker BBC til Orkdal.