Debatt

På tide med bybåt igjen?

Kanskje kan en bybåt mellom Orkdal og Orkanger ha anløp her på Langbrua? Anders By i Skaun mener i hvert fall politikerne bør se på en slik miljøvennlig løsning.  

ST-debatt

Som pensjonist er jeg mer eller mindre ferdig med køkjøring og irritasjon rundt dette. Har forståelse for arbeidsfolks frustrasjon når de til samme tid skal inn og ut av byen. Jeg kjører en del turer til Trondheim, men prøver å unngå rushtida og synes det blitt et fantastisk veganlegg der. De fleste timene i døgnet flyter det bra, men pendlerne tvinges ut og inn av bomringene.