«Eiendomsskatt er en usosial «skatt» som slår helt feil ut; den rammer alle uavhengig av inntekt og betalingsevne og skulle ikke vært innført»

Rindal Høyre vil fjerne eiendomsskatten i hyttekommunen Rindal.
ST-debatt

Eiendomsskatt er en «avgift» kommunene står fritt i å innføre eller ikke. I Rindal ble det i 2014 vedtatt å innføre eiendomsskatt for fritidsboliger/hytter og boliger. Dette stemte Rindal Høyre imot.

Vi mente da og mener fortsatt dette er en usosial «skatt» som slår helt feil ut; den rammer alle uavhengig av inntekt og betalingsevne og skulle ikke vært innført. Vi ønsker å legge til rette for at Rindal skal være en attraktiv kommune å bo og leve i.

Dette gjelder alle, både fastboende og «høttrindalingene». Alle er vi viktige for å kunne opprettholde alle de tilbud som vi har i Rindal i dag; både butikker, bedrifter og andre tilbud. Og skal vi lykkes med å videreutvikle dette lokalsamfunnet, så er vi avhengig av at enda flere finner det attraktivt å bo her eller tilbringe fritiden sin her.

Når det gjelder eiendomsskatt på fritidsboliger/hytter, vil vi i kommende periode arbeide for å fjerne denne. På sikt vil vi også fjerne den på boliger. I kommende periode vil vi arbeide for å redusere også denne «skatten» på boliger.

En annen ting som er urettferdig i det å betale eiendomsskatt til hyttekommunen din, er at du skattlegges i en kommune hvor du ikke har stemmerett og har mer eller mindre ingen påvirkningskraft.

Denne saken har vært oppe til debatt flere ganger i kommunestyret og formannskapet. Vi har tapt saken hver gang selv om vi har hatt økonomisk inndekning.

Skal vi klare å få bort eiendomsskatten, trenger vi flere stemmer!

Med hilsen

Gjertrud Kvam, Rindal Høyre