Er det rett og rimelig at hytteeiere i Rindal beskattes 42% mer enn fastboende?

«Slik er loven» sa ordfører Heggem avvisende da eiendomsskatten ble innført for tre år tilbake.
ST-debatt

Etter tre år er imidlertid tallene nådeløst klare: - hytteeiere avkreves i 2019 hele 42% mer e-skatt enn Rindals egne innbyggere!

Han unngår behendig å nevne at det er rådmannen som har satt opp grunnlaget og beregningsmetoden, og aldeles ikke loven.

Høttrindaling = rådmannens melkekyr

Rådmannen takserer nemlig rindalingenes eneboliger til 7.000 kr pr kvadratmeter mens våre hytter takseres til 12.000 kr pr kvadratmeter!

Jeg spør meg selv; «er rådmannen egentlig klar over hvilke konsekvenser dette har for forholdet mellom hytteeiere og kommuneledelsen som suverent har avvist alle innkomne velbegrunnede klager uten at allmenheten har fått kjennskap til disse?»

Regjeringen har jo etter hvert oppdaget at eiendomsskatteloven hadde sine klare mangler, og innførte først muligheten for skattefritak på fritidseiendommer som jo ikke er delaktige i et økonomisk og sosialt fellesskap som Rindalingene selv nyter godt av.

Deretter må man altså også innføre begrensninger i promillesatsene tiltross for rekordstore statlige overføringer til kommunene.

Mange kommuner landet over har oppdaget at dette har blitt helt feil, og ødelagt forholdet mellom hytteeiere og kommuneledelsene, og startet nedjustering av e-skatten for å bedre forholdet til sine hytteeiere.

- Hva så med Rindal?

Nabokommunen Meldal er blitt en del av Orkland kommune som altså kutter ut eiendomsskatten helt allerede i 2020; hva så med Rindal?

Nå er det altså valgtid, - og jeg konstaterer at det eneste partiet som stiller opp og vil jobbe for en normalisering av eiendomsskatten er Rindal Høyre ved Magnar Dalsegg.

Skal rindalingene fortsette og lukke øynene for proteststormen fra rådmannens melkekyr?

Nei, stem på Magnar Dalsegg og gi ham en sjanse til å rette opp denne elendigheten!

Egil Repvik