Debatt

«Hele kommunen må tas i bruk i kampen mot global oppvarming»

Global oppvarming er vår tids største krise, og det er en utfordring som ikke kan håndteres med mindre alle gjør sitt, fra kommunalt til internasjonalt nivå.

Knut Inge Gjønnes har deltatt i det internasjonale ungdomsopprøret for en ny og bedre klimapolitikk. 

ST-debatt

Kommune- og fylkestingsvalget i 2019 blir med rette omtalt som et klimavalg, og Kristelig Folkeparti er et parti som virkelig setter klimapolitikk på dagsorden.

Skogen er en viktig ressurs som kan brukes for å bremse global oppvarming. Den fanger opp store mengder CO2, og kan også brukes til å produsere bioenergi, så det er essensielt at den blir godt ivaretatt for at vi skal nå målet om å bli et nullutslippssamfunn. KrF vil jobbe for at både private og offentlige veier til skog og mark vedlikeholdes, så maskinene enklest mulig kommer seg til hogstfeltene, så det over hele kommunen kan drives et aktivt og bærekraftig skogbruk.

Den oppvoksende generasjonen må også forstå viktigheten av at vi må ta vare på kloden vår, så KrF vil derfor gå inn for at det virkelig settes fokus på bevisstgjøring og kunnskap om miljø, klima og bærekraft i grunnskolen.

Det trengs også en solid satsning på kollektivtrafikk i kommunen. KrF vil derfor jobbe for at kollektivtilbudet innad i kommunen skal styrkes, så det blir lettere å komme seg rundt i kommunen uten å være avhengig av bil.

Dette er gode tiltak som kommer til å gjøre en forskjell i klimakampen, så jeg håper derfor at du stemmer KrF på mandag, så vi får kjempet for å få gjennomslag for denne, og all den andre gode politikken vår!