Debatt

«Helse viktigst!»

I kommende periode er det klart for utbygging av helsesentret, det vil vi prioritere!

Marit Bjerkås er 2. kandidat for Rennebu Ap. 

ST-debatt

Men fysisk bygningsmasse er bare en liten del av kommunens totale helsetjeneste.

«Hele, faste stillinger skal være målet» skriver vi i vårt valgprogram og det vil vi sette stort fokus på i perioden som kommer. Som arbeidsgiver skal vi stå opp for å sikre våre ansatte en lønn å leve av og våre innbyggere med behov for helsetjenester en verdig og god omsorg. Det skal fortsatt være trygt å bli gammel i Rennebu og det skal være forutsigbart å være ansatt hos oss. Skal vi lykkes med å nå målet om en heltidskultur må jobben gjøres i samarbeid med tillitsvalgte og ledelsen i et trepartssamarbeid.

Åtte av ti utlyste stillinger for helsefagarbeidere er deltidsstillinger, på landsbasis. Helsefagarbeidere og sykepleiere har en kompetanse for et yrke hvor vi trenger ansatte i dag og ikke minst i fremtiden. Vi kan ikke utdanne folk til jobber der de er prisgitt ekstravakter for å få økonomien til å gå rundt. Vi skal ikke ha det sånn at mor eller far ikke kommer på foreldremøte i barnehagen, skoleavslutningen eller fotballkampen fordi telefonen med ei ekstravakt kom og de må ta for å sikre inntekta neste måneden.

Deltidsstillinger finner vi aller mest i kvinnedominerte yrker og spesielt i helsesektoren, det gjør deltid til både et arbeidslivsproblem og et likestillingsproblem. Turnuser skal gå opp og småstillinger blir utlyst for å komme i mål. Ville du kommet med din kompetanse og blitt rennbygg for ei

12% stilling? Mindre stillinger bør først og fremst gå ut til intern utlysning. Det er viktig at småstillinger utlyses unntaksvis og etter avtale godt forankret blant tillitsvalgte. Å innarbeide en heltidskultur er tidkrevende, men helt nødvendig, spesielt i møte med et økt antall eldre. Det skaper trygghet, styrker kvaliteten i tjenestene og arbeidsmiljøet.

De fysiske tilretteleggingene får beboere og ansatte er vi nå i ferd med å forbedre. På grunn av store økonomiske endringer for kommunen måtte vi starte på nytt med sykehjemsprosjektet. Tiden har vi blant annet brukt på å kjempe mot regjeringens endringer i tilskudd til utbygging – og vunnet kampen! Nå har vi nye tegninger på bordet til et nybygg som vil møte dagens og morgendagens omsorg på en god måte. Vi vil prioritere denne store investeringen i budsjettene fremover slik at første spadetak kan gjøres i 2020. Det fortjener våre eldre og det fortjener våre ansatte!