«Orkland trenger en større satsing på reiselivet»

I et større innlegg i Avisa Sør-Trøndelag den 30. juli peker fylkesordfører Tore Sandvik på noen store muligheter som denne regionen og særlig nye Orkland har.
ST-debatt

I tillegg til å være motoren for nye industrieventyr i Trøndelag fremhever fylkesordføreren at Orkland har et stort potensiale som helårsdestinasjon hvis vi satser målbevisst på å videreutvikle reiseliv, opplevelser og lokalmat, slik de har lyktes ganske bra med på Røros.

160.000 mennesker er sysselsatt innen reiselivsnæringene i Norge og gir kommunene skatteinntekter for 4,3 mrd. kr. Verdiskapningen er mye større enn de fleste tror når en sammenligner med andre næringer. Innen overnatting og servering har sysselsettingen økt med over 30 % de siste 10 årene. Reiseliv er en vekstnæring – og Orkland har store muligheter til å utvikle arbeidsplasser i disse bransjene.

I våre møter med flere virksomheter innen overnatting, servering, lokalmat og opplevelser får vi klare oppfordringer om at nye Orkland kommune må initiere et større reiselivsprosjekt for å i større grad synliggjøre vår region som attraktiv turistdestinasjon. Timingen er helt riktig nå. En ny kommune skal bygge felles identitet og stolthet, og hva er bedre egnet til det enn vår lokalmat, våre kulturminner og attraksjoner, og vår sterke og unike historie helt fra vikingetiden og til moderne industriregion? Reiselivet forsterker det som allerede er en tydelig profil for Orkland som næringskommune nr. 1; som industrikommune, landbrukskommune, havbrukskommune og handelskommune.

Reiselivet passer som hånd i hanske til ambisjonene for Orkland, som handler om at alle deler av kommunen skal ha vekst og utvikling. Suksess som reiselivskommune vil gi både kommune- og regionsenteret Orkanger vekstmuligheter, samtidig som vi vet at turister og tilreisende er helt avgjørende for livsgrunnlaget til mindre virksomheter, butikker og servicetilbud ute i distriktet vårt. Den som er opptatt av sentrumsutvikling på Orkanger bør være opptatt av et sterkt reiseliv. Den som er opptatt av levende lokalsamfunn i distriktet bør være opptatt av et sterkt reiseliv. I Arbeiderpartiet er vi opptatt av alt dette, og derfor støtter vi ideen om et større reiselivsprosjekt i Orkland.

Listekandidater for Orkland Arbeiderparti:

Tina Kristiansen Øyås, Eystein Steigen, Roald Furuli, Oddleif Bakås, Oddvar Kjøren, Marit Halsetrønning