Debatt

Skjermet avdeling

Hvorfor skal brukerne på Snillfjord Helsetun lukkes inne av skogen?
ST-debatt

Helsetunet ble i sin tid plassert oppi lia på Krokstadøra, med flott utsikt mot fjorden og bygda. Etter hvert som tiden har gått er skogen nedenfor helsetunet vokst seg høy, tett og bred av bar- og løvskog og stenger for utsikten mot fjorden og delvis bygda. Utsikten fra dagligstua med panoramavinduer er blitt vesentlig forringet og har fått tatt bort utsikten for den populære dagligstua.

Dette ønsker Orkland Arbeiderparti å få gjort noe med. Kommunen må innlede forhandlinger med eierne av private eiendommer for å få tynnet skogen, eventuelt beskåret toppene på trærne, slik at utsikten blir gjenopprettet. Etter samtale med noen av brukerne og pårørende synes de dagene blir lange og langsomme med minimal utsikt mot den vakre fjorden, og de føler seg innestengt.

Slik skal ikke våre eldre behandles! Derfor er det vårt håp og ønske at tiltak igangsettes omgående, gjerne i forbindelse med oppføringen av omsorgsboligene ved helsetunet.