Debatt

Slik jobbet Småbylista med legesentrene

Hanne Nyhus fra Ap og rådmannen (kommunelege Jimmy Wikell) henger ut Småbylista som kynisk, usmakelig og uærlig i ST 3. september. Det er grovt og grunnløst.

Marit Mjøen og Berit Westrum Johansen har signert innlegget. 

ST-debatt

Her er et kort resymé av hva Småbylista faktisk har gjort i saken om legesentrene på Orkanger og Fannrem:

25. januar 2018: Småbylista stemmer sammen med resten av kommunestyret for å investere 20 mill. i en toppetasje på Folkehelsesentret. Formålet er etablering av «Familiens Hus» og utleie til private helsetilbud «slik som legesenter». Vi så ingen mulige uheldige konsekvenser av vedtaket.


Leger følte press

2018: Småbylista blir kjent med at enkelte leger føler et press fra kommunen for å flytte til Folkehelsesentret, der store arealer skal leies ut. Legesentrene på Fannrem og Orkanger har blitt kontaktet med tilbud.

22. august 2018: Småbylista/Uavhengige spør i formannskapet om status for prosjektet og mulig flytting av leger til Folkehelsesentret. Vi får et vagt svar som blant annet går ut på at Folkehelsesentret er organisert som et KF (kommunalt foretak) og har en selvstendig funksjon.

2018/2019: Mer kontakt med leger som er bekymret blant annet for hva som kan skje med hjemler når noen går av med pensjon. De har hatt kontakt med jurist i Legeforeningen. Derfor:

20. mars 2019: Småbylista/Uavhengige spør på nytt i formannskapet, men får heller ikke nå noe klart svar om flytting av legetjenester. Derfor:

Møte med prosjektleder

21. mars 2019: Vi to som undertegner dette innlegget har et møte med prosjektleder John Arnt Elvrum ved Folkehelsesentret for å få informasjon. Elvrum forteller at kommunen har en «plan B» for å få legetjenester inn ettersom ingen av legekontorene vil flytte hele virksomheten. «Plan B» går ut på å utlyse hjemmel med plassering i Folkehelsesentret når leger går av med pensjon eller flytter. Elvrum sier også at to navngitte leger i Orkdal er positive til å flytte til Folkehelsesentret. Derfor:

21. mars 2019 fortsatt: Vi møter aktuelle leger, som avviser at noen er positive til å flytte. De er urolige for hva som kan skje selv om det er juridisk avklart at kommunen ikke kan tvinge leger fra Fannrem eller Orkanger sentrum inn i Folkehelsesentret.

Møtene er dokumentert

Detaljer fra de to møtene er nedtegnet i et grundig notat som ble sendt til medlemmene i kommunestyregruppa vår 22. mars, altså dagen etter møtene. Der inngår både formuleringen om «plan B» og opplysningen om de navngitte legene. Kritikken nå lenge etterpå går på at vi har tillatt oss å bruke uttrykket «kommunens plan» om flytting på Facebook. Notatet gjør at vi slipper å lite på hukommelsen. Dokumentasjonen foreligger, notatet er ikke forfalsket.

På dette tidspunktet i mars har Småbylista allerede programfestet – og offentliggjort – at vi vil arbeide mot flytting av legetjenester fra Orkanger sentrum og Fannrem.

28. august 2019: Rådmannen fremmer sak for formannskapet med forslag om en uttalelse til støtte for etablering av apotek på Fannrem. Apotek er ikke noe vi kan vedta politisk, men et legesenter på stedet vil øke mulighetene. Derfor foreslår Småbylista følgende tillegg: «Kommunen jobber for at dagens antall legehjemler opprettholdes ved Fannrem legesenter.»

Et angrep fra rådmannen

Dette blir enstemmig vedtatt. Fra en situasjon der vi mer eller mindre uforvarende har vedtatt at vi ønsker legesenter flyttet til Folkehelsesentret, har vi nå et vedtak der sju partier sier at de vil opprettholde tilbudet på Fannrem. Det burde vært en utelukkende positiv sak, men ender i stedet med anklage i avisa om kynisk spill – ikke bare fra en politisk listekandidat, men også fra rådmannen. Rådmannen (ved kommunelegen) utbasunerer over hele førstesida at han føler seg «tråkket på» av Småbylista rett før et valg.

Oppslaget i ST tyder på at Jimmy Wikell hadde en viktigere rolle i forbindelse med ønsket om flytting av legetjenester enn det vi forsto. Det enkleste hadde da vært at ledelsen i kommunen i løpet av det siste året ba Wikell orientere i formannskapet i stedet for å gi vage svar. Åpenhet ville hjulpet også her.