Debatt

Vedlikehold av fylkesveiene

Dårlig standard på fylkesveg 802 har vært en gjenganger i flere år. Her fra 2017. 

ST-debatt

Dette gjelder FV 802 fra Lereggen til Vigdal i Buvika.

Veien er i så dårlig forfatning at det er farlig å kjøre bil og meget farlig å sykle på grunn av store sprekker og skarpe kanter i asfalten. Det er også stor høydeforskjell på veiskuldre og resten av veibanen.

Entreprenøren har lagt i hele 2,5 kvadratmeter med asfalt på denne strekningen i sommer.

Er det virkelig alt entreprenøren har fått av fylkespolitikerne av bevilgninger til utbedring av dette veistykket?

Det er valg på mandag, så jeg håper velgerne vurderer hvem de skal stemme på.