Debatt

En levende Orkanger by- grip muligheten nå

Småbylista har programfestet kino og bibliotek på Rømme-området innen utgangen av 2023.
ST-debatt

Kulturhus kan komme i et senere byggetrinn, men kino og bibliotek er en mulighet vi må gripe nå. Akkurat det haster for å hindre bydød.

Stjørdal kommune og ordfører Ivar Vigdenes (Sp) tenker rett. I kommuner med en storby som nabo, er kultur en investering i lokal vekst. Ifølge Vigdenes har Stjørdal opplevd følgende etter at Kimen kulturhus med kino og bibliotek åpnet dørene:

4-dobling av kinobesøket.

3-dobling av utlån ved biblioteket.

Et anslag for Orkdal tilsier enda større gevinst fordi vi har så lave besøk i utgangspunktet:

6-dobling av kinobesøket.

12-dobling av besøk ved biblioteket.

Vi lekker til Trondheim

Orkland lekker som en sil. Ungdom, kompetanse og omsetning strømmer til Trondheim. På Rømme kan vi gjøre noe raskt og med full økonomisk kontroll. Muligheten ligger i et samarbeid med Salvesen & Thams. Selskapet opptrer seriøst, investerer tungt lokalt, har engasjement for Orkland, og har skapt store verdier i løpet av få år. Boligbygginga har skutt fart, vi får gratis markedsføring, vi får nye arbeidsplasser blant annet i Nutrimar, og S & T er navet i Thams-klyngen for sirkulærøkonomi.

Det enkleste for en eiendomsutvikler ville vært å fylle den såkalte indrefileten på Orkanger med boligblokker og lokke kontorbedrifter inn i første etasje i byggene med krav om næring på gateplan. Da er Orklands sjanse til å utvikle et attraktivt sentrum spolert. Risikoen for sentrumsdød øker.

Først leie, så eie

Til indrefileten må vi styre opplevelser som skaper møteplasser og gir ringvirkninger for næringslivet. Det er i tråd med alle faglige råd vi har fått opp gjennom årene, sist fra Jomar Ertsgaard i WSP på oppdrag fra kommunen. Nettopp dette ønsker S & T å få til, derfor har vi flaks.

Oppskrifta: S & T bygger moderne kino og bibliotek og leier lokalene ut til kommunen. Det vil koste ca. 4 mill. kr. i året å dekke utgiftene (altså husleie). Så må vi regne inn hva kommunen sparer på kostnader sammenlignet med dagens kino og bibliotek, pluss inntekter fra utleie av lokaler som blir ledige. I tillegg kommer ringvirkningene. En klausul om kjøp til avtalt pris sikrer Orkland kommune som eier i stedet for leietaker når det måtte passe.

Orkland som forbilde

En kompakt bykjerne med møteplasser vil stimulere hele kommunen. Trenden i dag er at ungdommen blir i storbyene etter endt utdanning. Konkurransen om kompetansen deres hardner til. Vi mangler allerede folk i eldreomsorgen, og næringslivet selv oppgir mangel på rett kompetanse som største hinder mot vekst.

Moderne kino og bibliotek er det mest effektive tiltaket som kan gjennomføres raskt for å gjøre oss mer attraktive - og samtidig øke bruken av egen kommune i konkurranse med Trondheim. I Orkland har vi fortsatt sjansen til å skape en bykjerne andre regioner vil misunne oss. Muligheten ligger i tre forhold: Ledige arealer på Rømme, en sterk eiendomsutvikler som vil Orkland vel, og ei sentrumsgate som fortsatt lever.