Debatt

KrF er familiepartiet, men også garantist for jordbruk, fiske, skogbruk og distrikt!

Det ferskeste resultatet er sikringen av veterinærberedskap for landbruket!

Rølf Løvseth 

ST-debatt

Vår landbruksminister Olaug Bollestad, og vårt medlem i næringskomiteen, Steinar Reiten, arbeider kontinuerlig med å legge forholdene best mulig til rette for oss som er yrkesutøvere i landbruket, og for de som ønsker å leve av kystfiske!

Nå er dette selvfølgelig et kommune- og fylkestingsvalg, men også lokalt kan du lite på at våre representanter står på for å legge forholdene best mulig til rette for primærnæringene! Det er også svært viktig å ha gode forbindelser til storting og regjering – det sørger våre representanter for!

Både landbruk og fiske er våre viktigste næringer for trygg matproduksjon, spredt bosetting og arbeidsplasser rundt om i distriktene! Dette gjør også at landet forblir attraktivt for både nordmenn og utlendinger som vil oppleve fin og levende natur!

Vi har også en aktiv skogpolitikk, for å sikre at den positive utviklingen i skogen fortsetter. Skogens betydning for klimaet er, etter min mening, sterkt underkommunisert. Tilveksten i norske skoger er ca. tredoblet på 100 år, takket være aktivt skogbruk. Derfor binder skogen allerede over halvparten av CO2-utslippene fra resten av samfunnet! Den positive utviklingen kan fortsette hvis vi fortsatt stimulerer til skogkultur! Det er nok lenge til vi blir CO2-nøytrale, så skogens opptak av klimagasser er avgjørende i klimakampen!

Gjør et godt valg – velg KrF!

Med vennlig hilsen listefyllkandidat for Orkland KrF, Rolf Løvseth