Debatt

Orkland Senterparti om kultur, frivillighet og kirker

Dugnadsånd er drivkraften bak frivillig innsats.

Stig Karlstad, Eli Rostad Solhus og Arnt Ulkestad er listekandidater for Orkland Sp. 

ST-debatt

Frivillige lag og organisasjoner skaper arenaer for tilhørighet og samhold i nærmiljøet. Frivilligheten bidrar til bolyst og gode lokalsamfunn.

Orkland har et mangfold av frivillige lag og organisasjoner for alle aldersgrupper. Det er idrettsanlegg, grendahus, kulturarenaer og museer over hele kommunen. Alt dette gir gode valgmuligheter for innbyggerne. For Senterpartiet vil det være av stor prioritet å opprettholde disse tilbudene og få utviklet de videre. Kultur er tradisjoner, samværsformer, estetikk, handverk, idrett, musikk, litteratur, kunst og mye mer. I Orkland har frivilligheten virkelig bevist hva dugnad og frivillighet kan utrette. Dette er uten tvil det beste bidraget til at Orkland er et godt sted å bo. Dette arbeidet må støttes og verdsettes av kommunen.

Senterpartiet vil prioritere følgende tiltak:

Økte kommunale tilskudd til lag og organisasjoner, spesielt til de som arbeider med barn og unge.

Lav halleie til barn og unge.

Støtte til oppkjøring av skiløyper.

Kommunalt fond for tilskudd til anlegg og utstyr.

Videreutvikle idrettsanlegg i hele Orkland.

Basishall i Meldal.

Tett dialog med frivilligheten og idrettsrådet.

Desentralisert kulturskole- og bibliotektilbud.

Økt støtte til sang- og musikklivet.

Kommunal støtte til større kulturarrangement.

Fortsatt tilbud om bygdekino.

Opprettholde bygdemuseene i hele Orkland.

Være en aktiv eier i MIST.

Opprettholde og videreutvikle dagens frivilligsentraler og utstyrssentraler.

Opprettholde dagens bassengtilbud i Meldal, Agdenes og Snillfjord.

Investeringsstøtte til rehabilitering og nybygg av grendahus/samfunnshus.

Godt vedlikehold av kirker og kirkegårder. Geitastrand kirke har stort vedlikeholdsbehov og vil bli prioritert.

Senterpartiet vil utrede et regionalt kulturhus på Orkanger. Huset må være et fullverdig kulturhus med allsidige tilbud. Det må legges til rette med gode parkeringsfasiliteter, så det blir lett tilgjengelig for alle kommunens og regionens innbyggere. Senterpartiet mener at kommunen må spare en egenkapital på minst 50% før bygging starter.

Senterpartiet vil at alle de naturlige geografiske områdene/tettstedene skal ha sitt eget grendalag eller utviklingslag. Disse skal få kommunal støtte, og få innflytelse i lokale prioriteringer.

Vil du ha satsing på kultur og frivillighet samt få innflytelse i lokale saker ?

Da må du stemme Senterpartiet!