Debatt

Regjeringen Solberg er en klimafiasko

Mange har innsett at vi må handle raskt for å stoppe de store klimaendringene som skjer. Erna Solberg og hennes mannskap er blant de som enda ikke har tatt inn over seg alvoret.

Kjell Rønningsbakk er listetopp for Orkland SV. 

ST-debatt

Flyskam, kjøttskam og togkry har vært ord som har vært brukt i sommerens debatt om klimaendringene. Statsminister Erna Solberg har fortalt at hun ikke skammer seg over flyreisen hun tar i sommer. Det er helt greit, for det skal være fint å ha ferie. Det som ikke er greit, er at hun ikke skammer seg over det det store politiske ansvaret hun ikke tar, for den handlingslammelsen vi ser i norsk klimapolitikk.

Det har vært en ny sommer med varmerekorder. Ikke bare i Norge, men også i Frankrike, Tyskland, Tyrkia og i India. Steder der varmen ikke lenger bare er en velkommen invitasjon til bading og is etter en grå vår, men livsfarlig. Det er også et varsel om at flere steder kommer det til å bli vanskeligere å leve. Studier slår fast at det aldri i løpet av de siste 2000 åra har vært så raske og omfattende klimaendringer som det har vært de siste tiåra.

Etter denne sommeren er det nødvendig å se på klimakrisen som en nasjonal nødsituasjon, og at det beste ikke bare for oss, men for hele verden, er å stoppe leiting etter ny olje og gass. Også vår olje må ligge, om verden skal klare å kutte de klimagassutslippene som er nødvendig.

Slik det er nå så går regjeringens politikk i feil retning. Det har blitt lyst ut 90 flere leiteblokker for oljeselskaper så seint som i vår, og norsk økonomi har blitt mer – ikke mindre - oljeavhengig. Det bygges fire felts motorveier for høy fart i stedet for høyhastighets jernbane som kan tømme flyplassene, og statens eget selskap for flyplasser utbetaler bonuser for å få folk til å fly mer. Planen er tydeligvis at alle kutt skal skje ved hjelp av ny teknologi. Det er ikke politisk styring i møte med en limakrise, det er å satse på mirakler. Selv med Krf i regjering er det for mye å håpe på.

Vi kan alle bidra til å være en del av løsningen og ikke endel av problemet. Det vi likevel trenger mest av alt, er en ny politisk retning. Vi trenger politikere som forholder seg til klimakrisen med det alvor den fortjener. Norge trenger «en ny grønn deal».

En omfattende samfunnsplan for å kutte klimagassutslipp massivt, samtidig som vi tar vare på arbeidsplasser, velferd og velstand. SV skal jobbe aktivt for at vår kommune er en kommune som er endel av løsningen – og som tar klimakrisa på alvor.

Vi kan ikke løse klimakrisen hver for oss. Løsningen på klimaproblemet er uhyre enkel. Brenning av kull, olje og gass leder til utslipp av CO₂, som samler seg i atmosfæren og varmer verden. Dette kan bare løses gjennom obligatoriske fellestiltak og gradvis utfasing av bruk av kull, olje og gass gjennom forbud, subsidier og skatter.

I Orkland vil vi ha:

80 prosent av Orkland kommunes bilpark skal være elbiler

Kommunale tak skal ha solstrøm der solforholdene er gode, og bygningene skal være energieffektive.

Avløpene må forsterkes for å sikre oss mot oversvømmelser ved styrtregn

Bytteøkonomi og gjenbruk

Satsing på kollektivtrafikk i hele Orkland for å få ned biltrafikken