Debatt

Rindal kommune og personalsaker

De to som har vært involvert i disse personalsakene, Solveig Fosseide og Anne Halgunset Røen, har nå involvert seg i valgkampen med hvert sitt leserinnlegg her i avisa.

Illustrasjonsfoto 

ST-debatt

Jeg hadde et leserinnlegg i slutten på mai angående AHR sin sak, som jeg fikk et helsides tilsvar på i ST 06.06. Det avsluttes med at jeg: «har brukt opp din mulighet til å være med videre i debatten!» Hadde tenkt å ta det til etterretning, men det er noe som heter, den som tier samtykker. Og når politikkere og kommunens ledelse fortsetter å få pepper, så må jeg i alle fall avkrefte en av hennes teorier som i verste fall er konspiratorisk.

AHR skrev 06.06. følgende: «For er det riktig som du skriver, at du har samme faktagrunnlag som ST, som i sakens anledning har fått oversikt over alle brev og dokumenter med unntak av de sidene av rapportene i faktaundersøkelsen som er sladdet og som jeg er blitt nektet tilgang til, så kan det vitne om lekkasje av konfidensielt materiale fra sentrale aktører høyt oppe i Rindal kommunes administrasjon. Jeg antar at ordfører, personalsjef, rådmann og kontrollutvalgets leder har full tilgang til «det samme faktagrunnlaget» som du viser til. Er så tilfelle, at du har fått tilgang på dette saksmaterialet, så er det nok en alvorlig sak for Rindal kommune.»

Dette skriver du til tross for at jeg skrev i mitt innlegg: «Alt ovenfor har jeg lest meg til i ST sine grundige artikler, så da har jeg tillit til at disse opplysningene stemmer.» Dette vrir du altså til en spekulasjon om jeg har samme faktagrunnlag som ST. Bare for å slå det fast enda en gang, det er ST som er mitt faktagrunnlag gjennom sine avisartikler og ikke gjennom lekkede dokumenter. Jeg har per dags dato aldri snakket med noen politiker eller noen i kommuneledelsen, hverken om denne saken eller om andre saker.

Jeg skrev også et annet sted i mitt innlegg: «Hva har så alle ST sine artikler fra februar i år opplyst meg om?» Likevel overser du mine kommentarer, og i stedet lager deg en konspiratorisk teori som skal underbygge andre av dine påstander.

I ditt siste innlegg skriver du: «Det har også gått an å invitere meg til samtale gjennom disse åra, i stedet for ensidig å bli orientert av administrasjonens saksbehandlere.» Min «konspirasjonsteori» er at jeg ser ikke bort fra at det ville ha vært en større sjanse for at du hadde blitt tatt med på råd om du hadde vist en annen og litt mer ydmyk holdning, i hvert fall ovenfor dine kollegaer.

Noen ord om SF sitt innlegg «Feige politikkere-nytt valg». Hun skriver bl a: «Det som skremmer meg nå i ettertid er at både ordfører, varaordfører og tidligere stabsleder stiller til valg for å gjøre en god jobb for Rindal kommune». Etter mitt syn er det å stille til valg, det motsatte av å være feig. Dessuten har jeg tro på at man har lært av dette. For øvrig er det ytterst sjeldent at personalsaker blir løftet på politisk nivå. Vil også kommentere at det er temmelig spesielt å skrive et slikt leserinnlegg etter at man har inngått et rettsforlik.

Disse «to» personalsakene som har vært i Rindal kommune er overhode ikke avgjørende for hvilket parti jeg skal stemme på. Sakene har sin opprinnelse fra 3 til 5 år tilbake i tid. Jeg uttrykte i mitt innlegg på mai at det er kanskje nå på tide at vi avslutter disse sakene. Det synet har jeg fortsatt.