Debatt

Én barneskole sør i Skaun

Alle partiene i Skaun er enige om at det trengs et nytt oppvekstsenter sør i kommunen, på Venn.

- Vi skal ha én barneskole for elevene sør i kommunen, understreker Arbeiderpartiets listekandidater i innlegget. 

Siri Grøttjord 

Øystein Syrstad. 

ST-debatt

Skolen har i mange år vært alt for liten, med midlertidige brakker og en bygningsmasse som er nedslitt og uhensiktsmessig. Også på Jåren/Råbygda skole vil i fremtiden trenge oppussing i millionklassen.

I denne saken er det to hovedspørsmål som alle partier bør være tydelige på før valget. Vi tror det hersker en del forvirring her:

Hvor skal det nye oppvekstsenteret på Venn bygges, og skal vi ha en eller to skoler sør i Skaun?

Skaun Arbeiderparti har tydelige svar på begge spørsmålene. Det nye oppvekstsenteret bør ligge i sentrum av Venn. Vi skal ha én barneskole for elevene sør i kommunen. I praksis betyr det at når nye Venn oppvekstsenter er i drift, så skal barneskoleelevene fra Jåren/Råbygda sammen med Venn.

Det er lett å forstå at dette kan skape reaksjoner hos foreldre og elever på Jåren og i Råbygda, elever som i dag har et godt pedagogisk tilbud med dyktige ansatte. Når vi i Arbeiderpartiet likevel velger å slå sammen de to skolekretsene, er det ut fra flere hensyn.

Ja, det kan være trygt å gå på en liten skole! Samtidig kan det gi fordeler å komme på en litt større skole også. Og avstanden mellom Venn og Jåren/Råbygda er relativt kort. Reisetida vil ikke bli særlig lang for elever som trenger skyss. Vi ser at en felles skole på Venn kan knytte nye forbindelser på tvers i bygda, og at det kan ha en samlende effekt for skauningene. Vi ser at Venn skole på dette viset kan bli en akkurat passe stor skole. På Venn får vi en skole med ca 250 elever, en størrelse som gir muligheter for å skape et godt skolemiljø, både for elever og ansatte. Skolen vil ha en størrelse som gir grunnlag for å bygge et sterkt faglig miljø blant lærerne, noe som kommer elevene til gode. Vi vet det kommer strenge kompetansekrav til lærerne. Høyst sannsynlig vil det i fremtiden være lettere å rekruttere lærere til en stor skole enn en liten. Et større fagmiljø åpner også muligheten for pedagogisk utviklingsarbeid.

Økonomi har ikke vært avgjørende for Arbeiderpartiets valg, sjøl om beregninger viser at én skole sør i kommunen er billigst å drifte. Men det er kanskje ikke hovedargumentet her. Når vi nå gjør et stort økonomisk løft på Venn så vil vi at det skal komme elevene til gode med en ny og moderne skole. Det kan vi ikke love i overskuelig fremtid at kan skje på Jåren/Råbygda. Vi tror at uavhengig av økonomi, så får vi, ved å slå sammen skolekretsene sør i Skaun, en skole med en passe størrelse med alle muligheter til å få til godt fagmiljø og et trygt skolemiljø for elevene i denne delen av Skaun. Det er det viktigste.

I et oppvekstsenter har barnehagen sin naturlige plass. På Venn er det opplagt behov for en barnehage med flere avdelinger. Men også smårollingene på Jåren/Råbygda trenger barnehageplass. Flere løsninger ar aktuelle: Fortsatt egen barnehage på Jåren, egen barnehage på Jåren, men som en avdeling av barnehagen på Venn, eller kun barnehage på Venn. Her må den en grundig utredning til, før vi som politikere tar en beslutning.

Skoleutbygginga sør i Skaun er en overmoden sak. Arbeiderpartiet vil i neste periode være en pådriver for at ord og planer blir til handling, og at elever og ansatte i denne delen av kommunen skal få et moderne og funksjonelt oppvekstsenter.