Debatt

Kommunestyrer uten makt

Etter å ha søkt etter dato og åpningstid for det forestående valget på hjemmesidene til Halsa, Hemne og Nye Heim i en times tid, måtte jeg til slutt kaste inn håndkleet: Informasjonen finnes ikke.
ST-debatt

Eller ihvertfall er den ikke tilgjengelig for en vanlig dødelig med IT-utdannelse fra et universitet i Trøndelag.

Jeg mente å ha lest at Fellesnemnda hadde bestemt hvor mange valglokaler det var behov for, og fant artikkelen fra Avisa Sør-Trøndelag datert 24. august 2018 omgående. Men de 1 år gamle saksdokumentene fra møtet i Fellesnemnda finner jeg ikke i innsynsmodulen til Nye Heim.

Hva ble diskutert på det forrige møtet, da? Det vet jeg heller ikke, for videoen av møtet 30. august 2019 er ikke publisert, og saksdokumentene mangler.

På møtet før det igjen ble bl.a. møtereglementet for det nye kommunestyret vedtatt, uten at dagens kommunestyrer er hørt! De dokumentene finnes heller ikke tilgjengelig. Selve saklisten og vedtakene ligger der, men saksutredningen og vedleggene er som sunket i jorden.

Dagens folkevalgte har formelt makten fram til 1. januar 2020, men hvem er det egentlig som styrer sammenslåingsprosessen?

Ordføreren i Halsa har bare ønsket å avholde to kommunestyremøter i høst, og han fjernet bolken med kommunereform fra møtene for flere måneder siden. Hvordan er det i Hemne? Der er det også bare berammet to møter. Når det ikke avholdes «gruppemøter» før Fellesnemndsmøtene kan man spørre seg hvem som sitter med makten i Halsa og Hemne kommune. Det er ihvertfall ikke kommunestyrene, som hverken får informasjon eller mulighet til å komme med innspill.