Debatt

Nybutikken på Krokstadøra

Etter omleggingen av fylkesvei 714 ligger dagens Coop-butikk på Krokstadøra noe utenfor trafikken. 

ST-debatt

Dagligvarebutikken på mindre steder er ikke bare et sted hvor man kun foretar sine innkjøp, men her er også bygdas sosiale samlingssted/møteplass for mange. Slik også på Krokstadøra. Etter omleggingen av fylkesvei 714 ligger dagens Coop-butikk noe utenfor trafikken på nyveien og omsetningen rammes derfor noe. Det arbeides for å få anlagt ny butikk på servicetomta ved nyveien, et arbeide som bør påskyndes for å sikre butikkens omsetningstall og framtid. Orkland Arbeiderparti anser stedsutvikling for å være et prioritert satsningsområde og vil derfor arbeide for et mulig samarbeide mellom de ulike aktørene som kommunens næringsavdeling, COOP Nordvest og eventuelle andre interessenter for å få fortgang i arbeidene med å sikre denne del av kommunen en moderne og sentralt plassert dagligvareforretning.