ST-debatt

Politikkens vesen

Ivar Konrad Gangås er toppkandidaten til Orkland KrF. 

ST-debatt

Ser Torstein Larsen bruker bibelske begrep i tirsdagsavisa ved å fremstille meg som et offerlam vedrørende den nye politiske konstellasjonen, der KrF blir med.

Min relasjon til dette begrepet dreier seg om Jesus, som ofret seg for å frelse folket. Jeg kan herved bekrefte at jeg ikke er tiltenkt denne rollen.

KrF har opp gjennom årene i flere sammenhenger fått invitasjon til å være med Ap. Videre var det og nesten enstemmig i Orkdal KrF om å gå for regjeringsdeltakelse på venstresiden med samme parti.

Vi ser oftere at det politiske landskapet stadig er under endring, og nye konstellasjoner skapes. Etter et valg, med mer eller mindre uforutsette resultater, kan det etablerte politiske samarbeidet komme i spill. Slik gikk det her i dette valget. Samarbeidskonstellasjoner ble skapt i en annen drakt.

Politikkens vesen er nå en gang slik, at alle søker ei plattform der det er størst sjanse for å få best mulig uttelling for sin politikk i tjenesteytingen for kommunens innbyggere. KrF fikk her et tilbud om å tre inn i dette samarbeidet, med Sp og Ap, noe vi da takket ja til.

Ved inngangen til en storkommune ser jeg det og som en styrke med en stor styringsdyktig allianse, når en skal ta fatt på nye utfordringer.

Det er litt spesielt å gå ut av et langt og godt avtalefestet politisk samarbeid, der også KrF har fått løftet sitt program til resultater. Vi skal jo fortsatt ha et tett samarbeid i utvalg, formannskap og kommunestyre og ser frem til det. Uansett går vi alle sammen inn i en spennende periode, der alle vil kjempe for de aller beste tjenestene for våre innbyggere. Og her er det viktig å løfte blikket og se til at ingen del av den vidstrakte kommunen blir oversett.

Ivar Konrad Gangås