Den politiske cocktailen er snart servert

ST-debatt

I min rolle som lokalpolitiker er jeg like mye observatør som aktiv politiker. Når jeg reflekterer, undres jeg over hvordan enkelte politikere opptrer før, under og etter et kommunevalg. En kollega sa en gang at «politikere er en uransakelig rase», og det skjønner jeg mer og mer betydningen av etter de to siste lokalvalgene.

Det som bekymrer meg mest er hva våre velgere skal tro når de leser og hører om det politiske spillet som foregår.

Før kommunevalget for Orkland kommune 2019 var det et tett politisk samarbeid mellom sju partier i Orkdal i 12 år. Lokalpolitikerne i de sju partiene stemte stort sett lojalt som ett parti gjennom hele perioden. Og ifølge fire av de sju (PP, FrP, H og V) lovte de hverandre troskap i fortsettelsen. Etter valget i september vender det største partiet, Senterpartiet, de andre ryggen med unntak av KrF. Det ene mandatet til KrF er det bruk for. Hva har skjedd med det lojale politiske vennskapet? Jeg håper det ikke er slik det kan virke, nemlig at Arbeiderpartiet har solgt seg billig og Senterpartiet har drevet et kynisk dobbeltspill. Flere enn meg skjønner jo at avkall på ordførervervet er eneste mulighet for Ap å komme i posisjon. Hva har det kostet? Politiske saker er ikke tema. Det som er viktig er posisjoner, posisjoner, posisjoner!

Noen vil kanskje si at sånn er politikken, naivt å tro noe annet. Men må det være slik? Ønsker ikke velgerne åpne, ærlige og seriøse politikere som først og fremst er opptatt av å forvalte kommunens ressurser på en fornuftig måte og som gir innbyggerne gode tjenester?

Nå er de 51 medlemmene i Orkland kommunestyre valgt. Partiene kan starte den lange valgkampen mot neste lokalvalg. I løpet av fire år skal politikerne vise at de står på det programmet de er valgt inn på. Da blir det utfordrende å servere en politisk cocktail som koalisjoner alltid blir. Jeg oppfordrer alle med hjerte for Orkland å kreve åpenhet om politiske prosesser. Ikke godta uten videre at 34 av 51 bare stenger døra bak seg når Orkland skal avgjøre viktige spørsmål som angår innbyggerne. Velgerne må få følge med på saker som blir gjennomført, og ikke minst de sakene som den politiske cocktailen IKKE inneholder.

Folk i Orkland fortjener åpenhet. Eksamen venter i september 2023.

Grethe Gravrok Sand, vararepresentant for Småbylista