To bruer - ulik framdrift

Lokalavisa har i det siste skrevet om to bruer med svært ulike løsninger.

Snillfjord kommune brukte mindre enn to døgn på å få på plass ei midlertidig bru over Snildalselva. 

Arne Grønset. 

ST-debatt

Etter flommen i Snillfjord brukte kommunen to dager på å få på plass ei ny bru.

Liten kommune, men stor gjennomføringsevne. All mulig honnør!

Så kommer reportasjen om brua på fylkesvegen i Husdalen. Hovedutvalgsleder svarer med svada om det er så mange bruer. Vegvesenet kjenner til problemet og har lovt løsning i 2021.

Etter reportasjen ser det ut til at råtne planker skal bli erstattet i løpet av kort tid.

Råtne planker skal nå skiftes ut på brua i Husdalen. 

 

Brua i Husdalen er ei forholdsvis kort bru i forhold til brua ved Aunlia. Likevel kan det ta 2 år før ny permanent bru er på plass. Trøndelag fylkeskommune er en stor forvaltningsenhet med mye penger i potten sammenliknet med Snillfjord kommune. Likevel viser det seg igjen at det er ikke størrelsen det kommer an på. Gjennomføringsevnen og -viljen er temmelig ulik.

Ingen honnør til fylkeskommunen for dårlig vedlikehold av nesten alle tidligere fylkesveger i gamle Sør-Trøndelag. Brua i Husdalen har vært ei farlig trafikkfelle i lengre tid. Jeg håper det løser seg før en alvorlig ulykke inntreffer.