«Vi må slutte med synsing og forholde oss til realitetene»

STs lederartikkel 1. oktober drøfter hva som må til for å skape et pulserende og attraktivt bysentrum på Orkanger.

«Sentrumsgata på Orkanger er en utrydningstruet art og en skjør plante,» mener Hans Kringstad. 

ST-debatt

Kino og bibliotek/kulturhus er eneste tiltak som vil sikre sentrumsgata livskraft, men den politiske viljen til å gripe muligheten mangler.

Prisverdig nok foreslår ST derfor andre virkemidler inntil videre, for eksempel å kartlegge hva som mangler i gata. Lederartikkelen nevner kiosk som eksempel. Problemet er at det ikke lenger finnes marked for en kiosk i sentrum og vi kan ikke vedta kiosk. En moderne kino vil imidlertid gi kioskdrift. Bunnpris fungerer som kiosk i dag, men butikken har gått med tap i flere år. Det viser hvor sårbar gata er.

Boliger alene gir ikke byliv

Da en restaurant i sentrum ga opp for mange år siden, sa daværende ordfører Gunnar H. Lysholm at det ikke er noe rart ettersom orkdalingene drar til Trondheim for å spise. Det gjør vi i enda større grad i 2019, men det nytter verken å skylde på innbyggerne eller de som står på seint og tidlig for å drive små virksomheter i gata. Bykjernen vår må ha hjelp av kommunen for å vokse seg attraktiv. Hvis boliger alene ga byliv, ville Buvika vært ei yrende maurtue. Møteplasser med folk trekker folk og skaper nye møteplasser. Så enkelt og så vanskelig er det.

Vi må bruke fakta

STs leder advarer mot negativt fokus, men det er langt verre å lukke øynene mens sentrum visner. Vi må slutte med synsing, forholde oss til realitetene og bygge politikk på fakta. Derfor har Småbylista etter flere forsøk fått et flertall i kommunestyret med på et trepartssamarbeid mellom kommunen, butikkdrivere og gårdeiere i gata. Modellen er kjent fra andre små og store byer. Formålet er todelt:

1. Skaffe kunnskap om hvordan sentrum utvikler seg. Aktuelle indikatorer er antall foretak, antall arbeidsplasser, antall kvadratmeter ledige næringslokaler og antall utlån ved biblioteket.

2. Sammen kartlegge mulige tiltak for å styrke gata – og de må ikke nødvendigvis koste kommunen noe.

Suget fra storbyene

Sentrumsgata på Orkanger er en utrydningstruet art og en skjør plante. Forsvinner ett foretak, faller trolig flere fra. Da har vi sentrumsdød og ikke sentrumsliv. Gata er langstrakt, slumrende på kveldstid og skjemmet av gjennomgangstrafikk på dagtid. Likevel representerer den viktige kvaliteter mange andre småbyer allerede har mistet, og den har potensial til å løfte hele Orkland. En moderne bykjerne der folk kan gå mellom tilbud i stedet for å kjøre bil mellom varehus vil gjøre det mer attraktivt å bo og jobbe i hele kommunen. Det urbane livet i storbyene suger kompetanse ut av distriktene. Vi må få flere ungdommer tilbake etter utdanning. For å oppnå det må Orkland kommune gjøre i hvert fall to ting:

Tilføre bykjernen opplevelser.

Slutte å sende handel og kontor ut av sentrum i strid med vedtatte planer.

Grønøra 1-flausen

Grønøra 1-saken og Orkla Økonomi er et grelt eksempel på det siste. Rike investorer har nå drevet utmattelseskrig mot kommunen ved hjelp av advokater i årevis. Det er takken for at et knapt flertall lot selskapet få dispensasjon til å leie ut til kontor på industriområdet i 2013 – i tre år. Dispensasjonen gikk ut sommeren 2016, men det er så lønnsomt å bryte regelverket at utleieforholdet bare fortsetter. Nå gambler investorene på at nye politikere vil bøye av sånn at de kan cashe inn gevinsten. Da rammer vi sentrum, der lokaler står tomme, og vi straffer den delen av næringslivet som følger spillereglene.

Et sentrum for barn og eldre

Orkland kommune bør starte med å legge bedre til rette for myke trafikanter i sentrum. Orkdal kommune har underlig nok sagt nei gang på gang til billige tiltak som gjør bykjernen mer alders- og barnevennlig. Bilen har fortsatt forrang foran sykkel, barnevogn, rullator og rullestol.

Selskapet Vista Analyse har nå analysert 36 byområder i Norge på oppdrag fra Kommunaldepartementet. Trenden er at sentrumshandel går ned mens servering og opplevelser øker. De som gjør det best er sentrumsområder med attraktive byrom, sjøfront og høy bygningsmessig kvalitet. Sitat fra rapporten: «Byer som har arbeidet målrettet mot å øke sentrums attraktivitet ser ut til å ha lykkes.»