ST-debatt

– Folk frykter framtida når de sitter ribbet tilbake

Lars Ole Bjørnbet, leder i Trøndelag Pelsdyralslag, er frustrert over Regjeringa. 

ST-debatt

Som leder i Trøndelag Pelsdyralslag ser jeg virkningen av to år med uvisshet om hvordan vel 50 familier skal kunne betale regningene og gjeld etter avvikling av pelsdyrnæringen. De som ikke har gjeld får i snitt erstattet 25 % av verdien i anlegg, maskiner og dyr. Erstatningen er en katastrofe for familiene. Kan sammenlignes med at storsamfunnet krever huset ditt revet, pga. veibygging f.eks. Og du får erstattet ligningsverdien, sjekk den, folkens! Folk frykter framtida når de sitter ribbet tilbake. Noen familier uten gård og grunn pga. konkurs.

Advokat Ole Jacob Helmen oppsummerer slik: pelsdyroppdretterne skal ha et rettsvern for sitt fulle økonomiske tap som følge av lovforbud mot fortsatt drift. Utvalget som vurderte pelsdyrnæringens framtid forutsatte full erstatning hvis næringen skulle avvikles.

Det KAN IKKE være slik at Stortinget aksepterer et lovforslag fra regjeringen hvor rettevernet for pelsdyrbøndene blir omvendt proporsjonalt med statens kostnader ved gjennomføring av forbudet. Prinsippet må være at rettsvernet blir sterkere ved statens inngrep når de økonomiske konsekvensene for borgerne øker.

Regjeringens forslag til kompensasjon er et angrep på rettssikkerheten, eiendomsretten og vern om enkeltindividet.

De som startet denne tragedien er Venstre, derfor har jeg flere ganger henvendt meg til Andre Skjelstad, landbruksmannen i Venstre. Om å møte næringa på en pelsfarm. Jeg har IKKE fått svar, han møtte oss ikke hos Terje Arnstad. Hvor er respekten til oss som er satt i en umulig situasjon? Skal han og Venstre, samt de andre regjeringspartiene beholde sin respekt, MÅ de ordne opp med normal, full erstatning etter takst. Alle spør hvorfor gjør ikke Regjeringa det?

Jeg inviterer A. Skjelstad igjen til et møte med næringa på pelsfarmen i Stjørdal. Jeg har ikke fått møtedato med Høyre enda. Jan Grønningen har mye å bevise, i og med at han er fra Lensvika. De må få tlf. til å gløde hos Erna!

Av Lars Ole Bjørnbet

Leder Trøndelag Pelsdyralslag