Debatt

Klokt å vente med Visma in School

Søndag 29. september kunne vi i Aftenposten lese om det nye IT-systemet Visma in School som prøves ut på de videregående skolene i Akershus.
ST-debatt

Systemet skal brukes av skoleledere og lærere, for blant annet å administrere timeplaner og fravær.

Ifølge avisa har høstens skolestart i Akershus vært preget av tekniske utfordringer med timeplaner og fraværsføring, og lærere melder fra om manglende tilgang til elevgrupper og læringsplattformer, og frustrasjon over meningsløs tidsbruk. Visma in School er allerede flere år forsinket, og rapportene gir inntrykk av et system som ikke er ferdig utviklet, men som likevel er tatt i bruk, med lærere og elever som prøvekaniner. Dette hadde nok ikke blitt akseptert i andre bransjer, eller i et privat konsern.

Trøndelag har sagt foreløpig nei til å ta i bruk Visma in School, selv om det også her var behov for å skifte ut gamle systemer. Det er en klok beslutning. Likevel har nye administrative system på de videregående skolene i vårt fylke gitt noen av de samme utfordringene som i Akershus. Det er ingen tvil om at vi trenger systemer som er så sikre som mulig, der dokumentasjon blir bevart på en trygg måte. Vi har tidligere sett hva som kan skje når det er hull i sikkerhetssystemene, og det er det ingen som ønsker. Både elever, lærere og skolen skal kunne føle seg trygge på at viktig og sensitiv informasjon er lagret sikkert.

Det er likevel viktig å stille prinsipielle og kritiske spørsmål om innføring av skoleadministrative system, som både er kostbare og omfattende. Det er et problem når lovverk og forskrifter, og ikke minst økte krav til dokumentasjon og sikkerhet, tvinger frem dyre og komplekse digitale system og verktøy i skolene. Leverandørene er svært få, og lokale skolemyndigheter og politikere blir på et vis tvunget til å kjøpe og innføre slike system for å sikre at strenge myndighetskrav ivaretas. Det er problematisk når det blir tilnærmet monopol på slike tjenester og når leverandørene blir giganter i sitt marked. Det er også problematisk dersom administrative system blir styrende for innholdet og utviklingen i skolen.

Det er derfor all grunn til å stoppe opp og sette begge beina i bakken. Skolen har mange viktige oppgaver å løse. Oppgaven til lokale skolemyndigheter og politikere er å legge til rette for at skolene i Trøndelag har rammene som trengs for å løse disse oppgavene på en god måte. Det krever administrative systemer som er så enkle, brukervennlige og driftssikre at de støtter opp om, og forenkler lærernes og skolens oppgaver, ikke det motsatte.

De viktigste oppgavene i skolen handler om å gi god opplæring og kompetanse, styrke elevenes motivasjon og selvfølelse, utvikle elevenes sosiale og relasjonelle ferdigheter, og sørge for trygge og gode læringsmiljø. Det er dette skolen er god på, og det er dette trønderske skoleledere og lærere ønsker å bruke tiden sin på.