Debatt

Det å være i vinden

Faksimile fra ST i januar 2008. 

ST-debatt

Før Frøyas kamp mot vindmøllene var velvilligheten til vindturbiner i sine lokale fjell ganske stor i de aktuelle kommuner. De ville representere et kjærkomment bidrag i en slunken kommunekasse. Fylkesmennene var generelt heller ikke avvisende. Heldigvis har det godt opp for flere at det er ubalanse i regnskapet! Hva er det vi taper og hvor ligger fradragsposten i denne tilsynelatende lukrative investeringen. Dette har sittet langt inne hos politikerne. Det var det velgerne som måtte utbasunere og mange politikere har måttet krype til korset!

Det tilsynelatende paradoksale når det gjelder verdiansettelsen av naturen med dets mangfold av dyre- og fugleliv kommer tydelig frem når en får sjenerende gjenstander i naturen hvor de egentlig ikke hører heime!

Går vi 11 år tilbake i tid, ser vi at fylkesmannen var sterkt opptatt av ikke å montere master ute i naturen da det ville berøre naturmangfoldet for sterkt! Er det big business som har satt vurderingsevnen på prøve; en prøve som må sies ikke å være bestått. Ja, slik forgår verdens herlighet!( Sic transit gloria mundi!)