Debatt

Vold mot eldre

Mildrid Nesheim er leder i Løkken pensjonistforening  Foto: Marte Mona

ST-debatt

Vold mot eldre blir tema på et møte som pensjonistforeningene i Rindal, Meldal og Løkken Verk arrangerer i Løkken pensjonisthus tirsdag 15. oktober

Dette er et tema det dessverre er liten oppmerksomhet rundt, både blant helsepersonell og i samfunnet ellers. Men både heimeboende eldre og eldre i institusjoner utsettes for vold og overgrep fra personer de står nær og er i et tillitsforhold til. Eldre lider derfor unødig fordi en ikke får forhindret eller stoppet volden.

Pensjonistforeningene er viktige arenaer for å sette tematikken vold mot eldre på dagsorden. Det er en forutsetning at det finnes bevissthet om denne volden, kunnskap om risikofaktorer og om hvem eller hva som kan hjelpe. Det er grunnen til at de tre pensjonistforeningene nå arrangerer et åpent møte om temaet førstkommende tirsdag, der Karin Hovde fra likestillingssenteret KUN vil foredra om emnet.