Utviklingshemmet i Orkland kommune

Vi i Agdenes lokallag av NFU ønsker og vite hvordan kommunesammenslåingen vil påvirke tilbudet til utviklingshemmede og til barn med spesielle behov og deres familier.

Astrid Ingdal representerer Agdenes lokallag av NFU 

ST-debatt

I Agdenes er det økende behov for avlastning, for boliger og for tjenester til barn og unge voksne med utviklingshemming.

Vi er bekymret! Vil storkommunen Orkland gjøre det samme som Trondheim kommune - nemlig og sentralisere og redusere tilbudet for utviklingshemmede? I Trondheim har køen av de som venter på bolig og tjenester vokst hvert eneste år, avlastingstilbud og dagsentertilbud har blitt skjært ned eller lagt ned. Barn med spesielle behov får "frosterket skoletilbud" istedet for å kunne gå på nærskolen. Blir det slik i Orkland?

I mai etterlyste lokallaget informasjon fra avdelingsleder i Pleie og omsorg (PLO), i Agdenes kommune. Kort fortalt kunne hun ikke fortelle hva som planlegges, vi måtte "vente og se". Under kommunevalget var tilbudet til utviklingshemmede et ikke-tema. Jeg snakket med flere politikere som sto på stand både i Agdenes og i Orkdal. De hadde lite konkret og komme med, men "alle" lovte at tjenestene skulle gies i nærmiljøet..... Rådmannen og Ordfører i Agdenes kommune har gitt oss signaler om at tilbud og tjenester skal gies i nærmiljøet og intensjonsavtalen for kommunesammenslåingen sier også det.

15.oktober hadde Rådet for funksjonshemmede i Agdenes møte. Der informerte avdelingleder i PLO om: "Avdelingen inn i Orkland". Det kom klart frem at Orklands syn på bosetting for psykisk utviklingshemmede er følgende: Det ville IKKE bli bygd nye boliger i Agdenes innen avdelingen for PU så lenge der er ledige boliger i andre deler av den nye kommunen.

Vil dette også være aktuelt når det gjelder dagtilbud, avlasting, skole mm?

Kan Rådmann og Ordfører i Orkland svare oss på dette:

Hva foregår på alle planleggingsmøtene?

Har Orkland kommune oversikt over kommende behov for tilrettelegging på skole, avlasting og bolig?

Finnes det en langsiktig plan?

Hvilke retningslinjer gjelder i utvikling av tilbudet og hva er viktig?

Brukere og pårørende har rett til å bli hørt. Hvordan praktiserer Orkland «Brukermedvirkning»?

Politikerne skal ha visjoner og legge retningslinjene for hvordan vi vil utvikle kommunen og tjenestene. Gjør de det?