Venstre vil gi pelsdyrbøndene skikkelig kompensasjon

Venstre har vært kritiske til dyrevelferden i pelsdyroppdrett i mange år, og vi er glad for at vi har fått gjennomslag for en styrt avvikling.
ST-debatt

Samtidig er det viktig å sikre at de som har drevet pelsdyroppdrett til nå, får et skikkelig oppgjør.

At Venstre har kjempet for bedre dyrevelferd og en avvikling av pelsdyrfarmer burde ikke komme som noen overraskelse. Allerede i 2002 varslet daværende Venstreleder og landbruksminister, Lars Sponheim, at pelsdyrnæringen ville bli avviklet om ikke dyrevelferden ble god nok i løpet av 10 år. Siden den gang har det kommet en rekke faglige innspill om at dyrevelferden ikke lar seg ivareta godt nok med aktive rovdyr i bur, og stadig flere partier har støttet et forbud, noe som førte til at regjeringens framlegg om å forby pelsdyrhold i vår fikk støtte fra et bredt flertall i Stortinget.

Det har vært viktig for Venstre å sikre forutsigbare rammer når pelsdyrnæringen skal avvikles. Samtidig er det viktig for Venstre å sette folk foran systemer. Derfor har vi kjempet for en individuell behandling av hver enkelt pelsdyrfarm når næringen skal avvikles. Det har også vært viktig å sikre at de som er over 62 år når forbudet trer i kraft i 2025 skal kunne ta ut tidlig alderspensjon.

Pelsdyrfarmerne skal få et godt oppgjør basert på individuell behandling, og vi skal sørge for at det blir mulig for dem å omstille seg til ny næring og å få ryddet opp skikkelig etter dagens drift. Vi har stor tillit til at fylkesmennene, landbruksdirektoratet og regjeringen i samarbeid med næringen vil sikre at prosessen fremover blir god og grundig, slik at ingen havner i et uføre som følge av Stortingets vedtak. Det vil vi selvsagt følge nøye med på. Ingen skal lide unødvendige tap eller bli gjeldsslaver som følge av et politisk vedtak.

Venstre vil avvikle pelsdyrnæringa fordi tiden er overmoden for det. Næringa har lenge vært i en sterk nedadgående trend, og svært mange har lagt ned på eget initiativ på grunn av lav lønnsomhet de siste årene. Forbrukerne er stadig mer opptatt av etikk og dyrevelferd, og pelsprisen har vært fallende over flere år. Medlemstallet til Norges Pelsdyrlag har blitt redusert med 80 prosent de siste 20 årene, og 4 av 5 farmer er nedlagt. Distriktene trenger forutsigbare og robuste næringer. Pels er ingen av delene. Det er ikke framtida.

Guri Melby

Stortingsrepresentant for Venstre