Debatt

Nytt sykehjem/helsetun i Meldal

Asle Birger Bjørgen er vararepresentant for Pensjonistpartiet og kommer med spørsmål rundt byggingen av nytt sykehjem/helsetun i Meldal. 

ST-debatt

Vi er mange som venter på byggestart for nytt sykehjem/helsetun i Meldal. Byggestart har nå latt vente på seg lenge, stadige utsettelser. Det er bare noen uker til vi blir en del av nye Orkland kommune, og et nytt kommunestyre skal gjøre vedtakene. Kan det være av taktiske årsaker at byggestart i Meldal blir utsatt/ikke igangsatt?

Er vi helt sikre på at de planene som foreligger er til beste for oss som bor innenfor de nåværende kommunegrensene?

Det ligger i kortene at sykehjemmet/helsetunet i Meldal skal fungere som rehabiliteringshjem for hele Orkland kommune. Det vil ha positive virkninger for denne delen av storkommunen på forskjellige måter, men blir sykehjemmet/helsetunet av en slik størrelse at det blir for oss som bor i denne delen av storkommunene når vi en gang får behov for sykehjemsplass? Det er et mangfold av årsaker til at en og hver av oss før eller siden kanskje får behov for sykehjemsplass, fra å være tunge pleiepasienter til lettbente og friske, men sterkt senile. Det vises i stor grad til at vi skal bo lengre hjemme hos oss selv og klare oss med de tjenestene som hjemmebasert omsorg kan gi. Vel og bra innenfor et fornuftig tidspunkt, men blir det plass for oss i Meldal når den dagen kommer at vi må ha så godt som heldøgns omsorg? Jeg må meddele at jeg er i tvil med tanke på de planer som foreligger.

Det er noe forstemmende at dette skulle være hysj-hysj-tema under valgkampen i høst. Jeg vil her peke på at det ikke er tenkt slik jeg antyder ovenfor. Jeg er relativt sikker på at vi blir henvist til sykehjem i nåværende Orkdal kommune, Snillfjord kommune, eller Agdenes kommune. Det er ikke slik vi vil at det skal bli, og det er ingen av oss her i Meldal som ønsker en slik løsning.

Jeg tør etterspørre svar på mine antagelser med det aller første, det er mange her i Meldal kommune som er spente på svaret!

Kanskje kan det være til det beste for oss alle at byggestart utsettes slik at man får gjennomgå planene på nytt.

Av Asle Birger Bjørgen

Vararepresentant for Pensjonistpartiet i Orkland kommune