Debatt

Et slagskip i Orkanger sentrum

ST-kvartalet og de karakteristiske, eldre nabobyggene bestemmer mye av Orkangers identitet.

Forslaget til nytt bygg på ST-tomta. 

Hans Kringstad representerer Småbylista. 

ST-debatt

Et nybygg her kan foredle sentrum eller skade sentrum. Høyde og plassering utgjør forskjellen mellom suksess og fiasko.

Forslaget som foreligger er brutalt. Rådmannen advarer om at illustrasjonen fra utbygger er misvisende. Det 60 (!) meter lange bygget ser lavere ut i de politiske saksdokumentene enn det vil bli. Bygningen kommer til å rage høyere enn Orkanger barneskole og er tenkt plassert helt ut mot gata.

Motstand fra første stund

I ST 29. oktober er Primahus overrasket over negative reaksjoner fra flere av oss i hovedutvalg forvaltning, fordi selskapet har «tilpasset seg på alle områder». Det er en sannhet med visse modifikasjoner, men først og fremst bør utbygger ta inn over seg at motstanden mot byggehøyden har vært sterk hele veien:

Utbygger ville ha opptil fem etasjer. Rådmannen foreslo to til tre etasjer ut mot gata med mulighet for høyere bygg i bakkant. Flertallet i hovedutvalget (7-4) støttet rådmannen da saken var oppe første gang.

I kommunestyret ville et knapt flertall (19-15) tillate en løsning med tre etasjer pluss loft. Mindretallet på 15 støttet fortsatt rådmannen. Sentralt i diskusjonen både i hovedutvalget og kommunestyret var ønsket om å utvide tomta for å kunne trekke bygget tilbake fra gata hvis det skal være så høyt.

Fagfolk advarer

Rådmannens faglige anbefalinger og advarsler er godt begrunnet. De bygger blant annet på en rapport fra konsulentselskapet Høyer Finseth om kulturhistoriske verdier og utviklingsmuligheter i sentrumsgata på Orkanger. Fagfolkene fraråder høye bygg som bryter med omgivelsene i gata. Høyer Finseth peker konkret på at det gamle apoteket (nå advokat Aae) bør være retningsgivende ved utbygging på ST-tomta.

Alle ønsker noe bedre enn dagens ST-bygg, men forslaget som foreligger har dessverre bare ett formål: Å klemme så mange leiligheter som mulig inn på ei altfor lita tomt. For utbygger er det en ideell løsning økonomisk sett, men for Orkanger sentrum er det ødeleggende. Sentrum ender som en dyster tunnel hvis vi åpner for slike byggehøyder helt inntil gateløpet.

Det finnes løsninger

En løsning kan være å trekke i hvert fall halvparten av byggets lengde et godt stykke tilbake fra gata, slik det er ved Hjørnegården, og å redusere høyden litt på den delen som skal ligge ut mot gata. Da må utbygger kjøpe areal i bakkant for å få mer plass. Et så sentralt og estetisk følsomt område bør ikke bygges ut stykkevis og delt.

ST har gjengitt noen friske karakteristikker fra utvalgets drøfting av saken da den kom opp for andre gang 23. oktober. Rådmannen traff godt med uttrykket «elefanten i gata». Jeg er sitert på «slagskip», «vanvittig» og «uaktsom voldtekt». Her er sammenhengen:

Det vil være vanvittig å tillate ei slik utbygging samtidig som den politiske flertallsgruppa har blitt enig om å lage en sentrumsplan for Orkanger. En sentrumsplan er bortkastet hvis vi først åpner for slike mastodonter langs gateløpet.

Vi må se hva vi vedtar

Et 60 meter langt og 16 meter høyt bygg ved Jenssen-gården, biblioteket og det gamle apoteket vil være en voldtekt mot miljøet i gata, men voldtekten er uaktsom fordi alle trolig har vært i god tro. Saken viser hvor vanskelig det er å drive byggesaksbehandling ad hoc i kommunestyret uten gode illustrasjoner. Da famler vi i blinde og formulerer velmente forslag uten å se hva de fører til.

Utbygger ønsket fem etasjer. Rådmannen anbefalte to til tre etasjer. Et knapt flertall endte på tre pluss en loftsetasje. Det kan høres ut som et greit kompromiss, men i virkeligheten er det voldsomt. Bare med naturtro visualiseringer ser vi virkningen av det vi vedtar. ST-kvartalet er så viktig for Orkanger og Orkland at vi må vite sikkert at løsningen vi går for vil være en berikelse for sentrum. En skade her er uopprettelig.