Debatt

Pelsdyrnæringa må få full kompensasjon

Det er en skam for Norge at vi nå skal legge ned pelsdyrnæringa.

- Kompensasjonen til pelsdyrbøndene må skje ved bruk av takst, og ikke bokført verdi, skriver Nielsen i innlegget 

David Sørli Nielsen er kommunestyrerepresentant for Skaun KrF. 

ST-debatt

Norske pelsdyroppdrettere står for omkring 1% av verdensproduksjonen av pels, og ligger helt i topp på kvalitet og dyrevelferd. Det at vi legger ned betyr at tilsvarende produksjon starter opp i land med dårligere dyrevelferd. Den viktigste maten til pelsdyra er avfall fra slakteri og fiskeproduksjon. Det at vi legger ned betyr mer avfall og er dårlig miljøpolitikk.

I denne avisa lørdag 2 .november hevder Guri Melby fra Venstre at pelsdyrbøndene ikke kommer til å lide økonomisk tap. Basert på den kompensasjonsordningen som er vedtatt, er dette enten en blank løgn eller en manglende forståelse av saken. Det hjelper lite å få en individuell behandling av kompensasjonen så lenge den skal baseres på bokført verdi, og ikke takst. Beløpene blir kunstig lave, og de slår veldig ulikt ut mellom bruk. Denne formen for kompensasjon brukes ikke på andre områder i samfunnet når staten eksproprierer privat eiendom, som dette i realiteten er. Pelsdyrbøndene har derfor ingen grunn til å senke skuldrene på dette tidspunkt.

Det var et bredt flertall på Stortinget som vedtok avvikling av pelsdyrnæringa. KrF var imot, men stemte for på grunn av regjeringsavtalen. Jeg forstår at det var behov for å svelge kameler for å tekkes Venstre, men denne sitter i vrangstrupen.

I regjeringen har landbruksminister Bollestad (KrF) jobbet godt og knallhardt for å få kompensasjonsordningen så bra som mulig. Den er dessverre fortsatt ikke på et verdig nivå. Denne helgen hadde jeg gleden av å delta på rådsmøte i Trøndelag KrF. Der vedtok vi enstemmig en resolusjon om at kompensasjonen må skje ved bruk av takst, og ikke bokført verdi. Den resolusjonen går som vår beskjed til KrF sentralt og til regjering og Storting: Reelt tap må dekkes.