Debatt

«SVs fake news»

Marit Mjøen representerer Småbylista Orkland. 

ST-debatt

23. oktober publiserte Kjell Rønningsbakk et innlegg på Orkland SVs blogg på internett.

Her kan vi lese følgende: «SV fikk lederen i Kontrollutvalget (Mads Løkeland-Stai) etter innbitt motstand fra Småbylista, Frp, Pensjonistpartiet, Rødt og Høyre – som ville ha Småbylistas kandidat.»

Rønningsbakk viser til Orkland kommunestyres konstituerende møte samme dag der politikerne valgte ordfører, varaordfører, formannskap og medlemmer i Orklands kontrollutvalg. Disse valgene var omtrent avgjort på forhånd fordi et overveldende flertall – 34 av 51 representanter – hadde funnet sammen i en flertallskonstellasjon bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig folkeparti. Og opposisjonspartiene hadde blitt enige om sine kandidater.

Opposisjonens utvalg

Kontrollutvalget er et spesielt utvalg, for her har opposisjonen en mulighet til å sikre seg ledervervet. I alle fall skal leder ikke tilhøre samme parti som ordføreren. Opposisjonen i Orkland er en regnbue av partier fra høyre til venstre: Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet, Venstre, Høyre, Småbylista, Miljøpartiet de grønne, SV og Rødt. Partiene hadde funnet sammen i ulike valgtekniske samarbeid som sikret de tre største opposisjonspartiene faste plasser i formannskapet. SV hadde gjort et forsøk på å knipe formannskapsplassen fra det nest største opposisjonspartiet, Småbylista, men dette strandet da Venstre valgte å støtte Høyre. Denne manøveren gjorde SV, til tross for at de var invitert til å videreføre samarbeidet fra sittende periode med Småbylista. Samarbeidet ville sikret SV varaplass til formannskapet.

I et fellesmøte for opposisjonspartiene ble også kandidater til kontrollutvalget drøftet. Tre partier hadde kandidater: Høyre, Småbylista og SV. SV var representert på møtet da de åtte partiene ble enige i at Småbylista skulle ha leder. Det nest største opposisjonspartiet kunne få vervet ettersom det største – Høyre - ikke ønsket det. SV fikk nestledervervet. Ett av argumentene for Småbylistas kandidat var at det er en kvinne og dette var dermed en god kandidat for å øke kvinneandelen i ledende politiske verv i Orkland kommune.

På konstituerende møte i Orkland kommunestyret hadde SV ombestemt seg. De fremmet forslag på sin egen kandidat som leder og gjorde situasjonen litt vanskelig for opposisjonen. Hadde vi ikke blitt enige om Småbylistas kandidat?

Så skjer det som virker helt udemokratisk. SV hadde alliert seg med posisjonen for å få vervet, og sviktet opposisjonen. Nyvalgt varaordfører Are Hilstad (Ap) gikk nemlig på talerstolen og kunngjorde at Ap, Sp og KrF hadde bestemt seg for å støtte SVs forslag og gå mot opposisjonens kandidat.

Slik var historien om kontrollutvalget. Kjell Rønningsbakks versjon stemmer ikke – fake news, som det heter.

Likestilling i lokalpolitikken

Det var ingen innbitt motstand mot Mads Løkeland-Stai. Tvert imot er han en svært god kandidat og han var også innstilt som nestleder. Den kandidaten opposisjonen ønsket seg var Grethe Gravrok Sand. Hun var ønsket grunnet sine kvalifikasjoner, bakgrunn og erfaring fra politikk og kommunal administrasjon. Hun ble enstemmig valgt som nestleder.

I ettertid ser vi at politiske lederverv i Orkland kommune har fått seks menn og to kvinner. Statistikken kunne vært bedre om SV hadde vært lojal med opposisjonen og vist seg som et parti for likestilling og valgt en kvinne som leder i kontrollutvalget.