«Grunnløst angrep fra Guri Melby mot David Sørli Nielsen»

Pelsdyrbonde Lars Ole Bjørnbet svarer stortingsrepresentant Guri Melby (V). 

ST-debatt

Det er klart Guri Melby farer med usannheter. Hun vet hva som står i forskriften om kompensasjon, men hun tør ikke si det.

Der står det at ingen får erstatning, kun en kompensasjon. Etter bokført verdi, noe à la ligningsverdien på ei hytte, for eksempel. Vi taper ca 80% av bedriftens verdi. Hvorfor skal hun vente og se om vi kommer ille ut? Alle forstår at vi ER ille ute, med et slikt merkelig erstatningsprinsipp.


Debatt

Pelsdyrnæringa må få full kompensasjon

Det er en skam for Norge at vi nå skal legge ned pelsdyrnæringa.


Vi var i møte med departementet, og spurte hva Guri ikke tør å si om den induvidielle ordningen som liksom skal rette opp noe av ruineringa, Svaret var: De produsentene som kom dårligere ut enn snittet skulle få en udefinert småsum.

Vi takserer alle anlegg nå. Tallene er ikke klare enda, men snitt-tapet kan fort bli over 4-5 millioner. Det Guri gjør, er å pynte på med tomme ord nå, rett før forskriften blir endelig. Og vi er ruinerte, uten grunn, et statlig ran. Det eneste rette for Guri Melby nå, er å si sorry, vi sviktet dere og de 800 000 pelsdyrene som må avlives. Eller hun kan si at jeg er blitt et bedre menneske med menneskelige trekk. Jeg vil skrote hele forskriften og følge norsk lov, og gi normal full erstatning for det vi fratar familiebedriftene. Akkurat som Staten gjør når hus må rives, eller når veier legges om.


Venstre vil gi pelsdyrbøndene skikkelig kompensasjon

Venstre har vært kritiske til dyrevelferden i pelsdyroppdrett i mange år, og vi er glad for at vi har fått gjennomslag for en styrt avvikling.


Hun bløffer videre om trange bur? Sammenlignet med binger ellers i landbruket er plassen OK. Floskelen om aktive rovdyr i bur er bare retorikk. Tror hun virkelig rovdyr i naturen går TUR? Nei, de lever et kort, stressende liv i evig kamp om mat. Alle dør sakte og smertefullt. Guri og dyrevernere har lenge snudd virkeligheten på hodet. Det er husdyrene våre som har et godt liv. Trygghet, mat, vann og dyrlege. Minkene våre har den beste bingen/buret. Med halmseng, leker, liggehylle og to etasjes leilighet. Guri Melby og mange politikere vil bli husket for justismordet på den flotteste husdyrnæringa i Norge.