Debatt

«Redaktøren tar feil når han tolker Ropstads manglende entusiasme for Pride-paraden som et problem for menneskeverdet»

Redaktøren i Avisa-ST skriver på lederplass lørdag at KrF beveger seg mot et mørkere sted.

David Sørli Nielsen er kommunestyrerepresentant for KrF i Skaun. 

ST-debatt

Redaktøren mener at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i sin kritikk av miljøbevegelsen angriper noe som ikke fins her i Norge, og at han uansett mangler troverdighet på saksfeltet menneskeverd fordi han ikke deltok i årets Pride-parade.

Bakgrunnen for saken er at KrF-lederen har advart mot at det kristne menneskesynet er under angrep. Ropstad peker på flere store utviklingstrekk i Europa som utgjør denne trusselen, og som ikke bør gis plass i Norge. En trussel er høyreekstremismen som behandler folk forskjellig basert på etnisitet. En annen trussel er tanken om at det går an å konstruere et verdinøytralt samfunn, der all religion er henvist til den private sfære, og der familien sees på som kun en sosial konstruksjon. En tredje trussel kommer fra deler av den grønne bevegelsen i Europa, der mennesket ses på som ingenting mer enn et litt intelligent dyr, uten den uendelig høye iboende verdien vi kjenner fra det kristne menneskesynet.

Redaktøren tar feil når han bagatelliserer disse trekkene hos deler av miljøbevegelsen i Europa. Redaktøren nevner selv en kronikk i Klassekampen av Teodor Bruu, talsperson for Grønn Ungdom. Kronikken heter faktisk «Imot menneskeverdet», og er et av de eksemplene Ropstad har brukt. Bruu skriver blant annet: «Vi kan ikke opprettholde et hardt skille mellom mennesker og andre dyr uten å være grovt inkonsekvente i etikken vår. Det er her menneskeverdet blir ekskluderende». Alle burde lese denne kronikken for lettere å forstå hva slags tankegods som finnes der ute, selv om det her er snakk om en foreløpig liten minoritet. Jeg er tydelig på at det kristne menneskesynet ikke er til pynt, men har vært selve fundamentet i samfunnet vårt. Det har en praktisk betydning hver gang vi debatterer saker som abort, bioteknologi, aktiv dødshjelp, familiepolitikk og miljøpolitikk.

Redaktøren tar også feil når han tolker Ropstads manglende entusiasme for Pride-paraden som et problem for menneskeverdet. Tvert imot. Pride-paraden arrangeres av en politisk organisasjon som heter FRI. FRI har en del kontroversielle mål. De ønsker blant annet å tillate kjøp og salg av sex, åpne opp for surrogati, innføre et tredje kjønn i tillegg til mann og kvinne, og de vil likestille polygame relasjoner med ordinære parforhold. FRI sier at Pride-festivalene skal utfordre normer og endre holdninger til det positive for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet. Redaktøren kan godt få mene at Pride-paraden bare handler om å legge ei varm og inkluderende hand over skuldra på mennesker som gjennom hele historien har fått nedgradert sitt menneskeverd, men han må innrømme at noen av de politiske målene som følger med er litt vel hårete.

Når det gjelder miljø, vil jeg arbeide for at KrF skal være skaperverkets fremste beskytter her i Norge. Dyrevelferden skal være på topp, samtidig som vi er tydelige på at dyrene ikke er mennesker, og at mange av dyrene har som livsoppgave å gi oss mat og klær. Dersom miljøpolitikken vår oppfattes som kjedelig, er det helt greit, så lenge den virker. KrF sin rolle er ikke å konkurrere om å lansere de dyreste og mest irriterende klimatiltakene, men å være partiet med den mest realistiske og menneskevennlige miljøpolitikken. Og vi er ikke villige til å kaste menneskeverdet under bussen på veien til et varmere samfunn.