Dette henger ikke på greip

Ordfører Oddbjørn Bang og varaordfører Are Hilstad i Orkland er skuffet over statsbudsjettet. 

Dette gapet på 0,8 prosentpoeng vil utgjøre 13 millioner kroner for Orklands del

ST-debatt

Med daværende kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i spissen, ble så å si alle landets kommuner oppfordret til å slå seg sammen. Sammenslåing skulle gjøre kommunene mer robust, både med tanke på kompetansetilgang og ikke minst økonomi. Det skulle lønne seg å slå seg sammen. «Det er derfor vi oppfordrer alle kommuner til å slå seg sammen, for å gi sine innbyggere et styrket tjenestetilbud,» skrev Frps finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, i et leserinnlegg i ST sommeren 2016.