Debatt

En krise kommer sjelden med forhåndsvarsel og aldri alene

Først vil jeg på vegne av Orkland Senterparti takke og berømme vår kriseledelse, våre helsearbeidere, våre lærere, våre frivillige og alle Orklands innbyggere for adferd og innsats i disse krisetider.
ST-debatt

Det er alvorlige tider og de vil kreve mye fra alle av oss og ekstra mye fra enkelte av oss.

Videre har jeg lyst til å kommentere redaktørens leder fra 19.03.20. hvor han kritiserer Senterpartiets leder for å forsøke å snakke om og sette fokus på matvareberedskap. Det er ikke et forsøk på å kaste politisk mynt under en pågående krise. Jeg kan berolige redaktøren med at Senterpartiet lokalt og sentralt jobber døgnet rundt sammen med alle de andre politiske partiene for skadebegrensning og akutte behov under pågående krise. Det inngås daglig brede forlik på Stortinget med mål om tiltak som vil avhjelpe på kort og lang sikt. Hele det parlamentariske Norge står bak regjeringens tiltak og politikk i denne tiden.

Det at vi kan komme i en situasjon hvor mangel på smittevernsutstyr blir kritisk betyr ikke at vi ikke skal se fremover og se på andre områder hvor mangel kan oppstå. Det kalles kontinuerlig konsekvensutredning eller «management of change» på nynorsk. Vi er forpliktet til å se hvor svakhetene i vår beredskap kan være og handle deretter. Det vil være direkte uforsvarlig å ikke gjøre det.

Som gårdbruker og matprodusent er man avhengig av mange faktorer hvis man skal oppnå en god avling. Det er kritisk for avlingen hvis bare en av disse faktorene faller bort. Vi har i dag en selvforsyningsgrad på ca. 60% i Norge totalt sett med forbehold om hvordan man kommer frem til dette tallet. En økt produksjon av smittevernsutstyr kommer utrolig hurtig i gang med kapasitetsøkning på eller omstilling av fabrikker. Det samme gjelder også for dopapir. Jeg vil også påpeke det faktum at smittevernsutstyr ikke slapp inn i Norge fra Sverige pga en EU-forskrift som sier at ved pågående kriser skal slikt utstyr ikke sendes ut av EU. Har EU andre forskrifter som sier det samme om mat? Ja, det har de.

Matvareproduksjon og biologisk produksjon har den egenskapen at den er hurtig å redusere og langsom å øke. Dette er et globalt faktum. Det vil være direkte historie og hodeløst i dag å redusere biologisk produksjon på de ressurser vi har tilgjengelig. Vi er etter mitt syn forpliktet til å øke produksjonen med gode lokale tilpasninger etter klima og jordsmonn for å oppnå en større selvforsyningsgrad enn vi har i dag. Jeg finner det betimelig å sette matsikkerheten vår på dagsorden.

Foreløpig så går, som redaktøren påpeker, vareflyten som normalt både på importerte og nasjonale varer. Produksjonen i Norge går også som normalt. Det er ingen akutt fare for matmangel i Norge i nær fremtid og absolutt ingen grunn til å hamstre. Det fritar oss ikke fra å løfte blikket og gjøre vurderinger for hva vi kan komme til å oppleve mangel av i fremtiden eller ved langvarige krisesituasjoner.

Nå står vi straks foran en vekstsesong hvor spesielt produsenter av frukt, bær og grønt vil være avhengige av blant annet tilgjengelig sesongarbeidskraft. Det er et konkret faktum vi må løse.

Konkrete diskusjoner på beredskap skal vi ta når vi har lagt pågående krise bak oss. Men jeg ser en ting som allerede står klart frem. Man kan ikke basere beredskap på markedsøkonomi.

Nå er tiden for å rette seg etter myndighetene. Vi skal i felleskap adskilt fra hverandre komme oss styrket ut med ny lærdom fra pågående krise. Ingen av oss har erfaringer fra noe lignende.

Ta godt vare på hverandre, aktivt oppsøk informasjon fra offisielle kilder og lev vel!