Debatt

Rennebumartnans framtid er et verdivalg

Rennebumartnan er et folkekjært arrangement som går inn i sitt 35. år. Uventede utfordringer har ført til at en videreføring er usikker.

Området for barn og unge var populært for både unge, foreldre og besteforeldre under fjorårets martna.  Foto: Knut Guttorm Jermstad

Børge Dahle.  Foto: Arkivfoto

ST-debatt

RM-2020 kan ikke arrangeres pga covid-19.

Entusiasmen for å ta vare på en rik og mangfoldig håndverkstradisjon har vært drivkraften fra starten av og fram til i dag. I tillegg har arrangementet samlet Rennebu til en årlig felles dugnad. Det står det respekt av!

Mange kritiske omtaler i lokale medier og rundt ”kaffebord” har pekt på nødvendigheten av fornyelse av konseptet uten at dette er blitt konkretisert. Hvordan kan gode visjoner og ideer omsettes til etablerte endringer? Det unike med Rennebumartnan er at den er etablert som en arena for presentasjon av ”Håndverk i tradisjon og ny design”, der kvalitet er en merkevaren.

Rennebumartnan har søkt fornyelse. Titalls nye utstiller har kommet til årlig. Arrangementet har vært en pioner for utvikling av lokal mattradisjon. En har lagt til rette for verdifulle aktiviteter for barn. Tanken har vært å skape rekruttering til håndverkstradisjonen. Frivillige organisasjoner og idrettslag har i alle år stilt på dugnad som har gitt verdifulle inntekter til deres virksomhet. Og ikke minst – har Rennebumartnan åpnet en scene for lokale artisttalenter, der flere i dag opptrer på nasjonale og internasjonale scener. Rennebumartnan har blitt et arrangement for videreutvikling av lokalkultur og grunnleggende verdier knyttet til bygdesamfunnet.

Rennebumartnan er et av mange viktige lokale kulturarrangement. Konoratiden har vært en oppvåkning på hva grunnleggende verdier for mennesket er. Vi har søkt ut i natur og savnet av de nære kulturopplevelsene har vært belastende. Refleksjoner over situasjonen vil forhåpentligvis hjelpe oss i å forstå at vi for framtiden må samarbeide innenfor naturens bærekraft. I dette perspektivet er tiden inne for innovasjon i kulturnæringer og naturbaserte opplevelser.

Dette er et verdivalg som våre politikere lokalt, regionalt og nasjonalt må ta. Å prioritere og legge til rette for gode kultur- og naturopplevelser er en viktig del av velferdssamfunnet – et forebyggende meningsfylt helsearbeid som handler om livskvalitet.

For vår fjellregionen er det viktig å videreføre Rennebumartnan som tradisjonsbærer og inspirasjon for innovasjonsprosesser i videreutvikling av kulturnæringer. Her har lokalpolitikere og fylkespolitikere et stort ansvar. Kunsthåndverkere og andre kulturarbeider fortjener levende arenaer for presentasjon og omsetting. For fritids- og reiselivsnæringa er natur- og kulturnæringene grunnlaget for attraksjonsverdien av regionen. Regionen har ikke råd til å miste gode tiltak som setter vår regionen på kartet.

Dette innlegget er ment som en sterk oppfordring til politikere og næringsliv om å bidra til en omstillingsprosess. Rennebumartnan må bli en synliggjøring av det innovasjonsarbeidet det tilrettelegges for i regionen.

Omstillingsarbeid er under organisering i samarbeid med Nasjonalparken Næringshage. Det må utvikles et nytt konsept som er bærekraftig økonomisk. Ny kompetanse og kapital må tilføres.

Å bygge nye attraktive natur - og kulturopplevelser er et krevende og langsiktig arbeid. Det er viktig for regionen å forstå nødvendigheten av å ta vare på og videreutvikle de eksisterende attraksjonene. For Rennebu handler Rennebumartnan om så mye mer – identitet og et godt omdømme.