Debatt

Brøytestikker i grøfta

Noen tanker fra en hundeluftende oldtimer som trasker langs bygdevegen.

Brøytestikkene har en viktig rolle på vinteren. Men mange blir liggende igjen i naturen. 

ST-debatt

På grøftekanten står brøytestikker i plast, i grøfta er det primula og hvitveis sammen med diverse papir og plast som enkelte bilister har lempet ut av søppelsjakten, også kalt bilvinduet.
Innen sankthans kommer vel den kommunale ekvipasjen bestående av bil med henger. På hengeren sitter det en person i en stol, fristilt fra HMS, og trekker inn de stikkene som står og venter i sine hull. De som har lagt seg til ro i grøfta blir igjen.
Jeg håper de tar seg tid til å ta med seg de haugene som jeg plukket opp fra grøftene i fjor. ( Jeg skal lage nye hauger i år)
Med så sen høstetid, er det bra at man ikke bruker rognkjepper som var vanlig i min barndom. De ville kanskje slått rot.
«En vandrer med meningers mot
traskende tur, med hunden ved fot.
Langs stikker av plast.
Det har ingen hast.
Disse røra de slår ikke rot.»

God sommer!