Noen betraktninger sett i lys av avsporingen på Thamshavnbanen

Nå er det snaue tre år siden, 3. oktober 2017, at toget sporet av sist. 

Bilde fra avsporingsstedet.  Foto: Privat

Bilde fra avsporingsstedet.  Foto: Privat

ST-debatt

Den gang var det 12 år siden forrige avsporing. Påfølgende sesong, den 28/6-18 følte museumsdirektør Torbjørn Lefstad og opplæringsleder for Thamshavnbanen, Baard Belsaas, på presset, og gikk til avisa for å påpeke at de tok sikkerheten på alvor og at de jobbet kontinuerlig med at sikkerheten ble ivaretatt.

Nå er denne togsesongen nettopp begynt, og banen har sannsynligvis relativt nylig gjennomgått en nøye visitasjon etter vinteren. Lefstad påpeker at vårvisitasjon av sporet er utført og at jevnlig tilsyn utføres. Det høres bra ut og er slik det skal være. Havarikommisjonens konklusjon etter avsporingen på Svorkmo for tre år siden var klar: Råtne sviller var årsaken! Hvis museet har gjort jobben sin må vi anta at de strekningene med gamle sviller ble nøye gjennomgått etter dette. Svillene ved lørdagens avsporingssted er gamle sviller som er utbyttet og overtatt fra NSB og som har ligget på overtid på Thamshavnbanen i over 20 år.

Svillene fra NSB var 90-tallets mulighet til å få til svillebytte, da det ikke var økonomi til å kjøpe nye. I selve planovergangen og videre mot Svorkmo er det sviller som er fra 50-60 tallet og som for lengst har nådd sin levetid. Svillene det kjøres på er altså godt modne for utbytting. På strekningen Svorkmo-Løkken er det svært mange slike NSB-sviller som fortsatt er i bruk. Det er urovekkende! Når svillene er så dårlige at et tog sporer av selv i en slik lav hastighet som 20-25 km/t, burde det være mulig å avdekke dette før toget sporer av. Hvorfor er ikke disse råtne svillene oppdaget og byttet ut? Det burde ikke komme som noen overraskelse at disse er en tikkende bombe?

Lefstad forteller også at det avsporede lokomotivet ble jekket på sporet og fraktet til Svorkmo relativt kjapt. Jeg observerte at trafikken gikk som normalt på strekningen Svorkmo – Bårdshaug allerede dagen etter. Jeg må si jeg gjorde meg noen tanker om dette. Det er meget spesielt å se en slik iver etter å hurtig gjenoppta togtrafikken igjen, særlig med tanke på at det er det samme lokomotivet som sporet av som brukes. Et avsporet lokomotiv skal sjekkes av kvalifisert personale og på verkstedgrav for å avdekke eventuelle skader. På Svorkmo finnes det ikke fasiliteter for å utføre en slik kontroll på forsvarlig vis. Likevel går det i full trafikk. Jeg synes det virker som en dårlig og forhastet beslutning.

Lefstad sier til avisa: «Vi vet ikke dette helt eksakt, men vi antar at det skyldes en teknisk svikt i banelegemet….». En avsporing skyldes vanligvis feil på skinnegangen, eller feil på det rullende materiellet. Når man er usikker på om det er sporet som er skyld i avsporingen så er det ikke veldig tillitvekkende av museet å la det samme lokomotivet gå i full trafikk dagen etter. Og hva med resten av kjørestrekningen? Tatt lørdagens hendelse i betraktning så er det lett å forstå at museet fortsatt ikke har kontroll med tilstanden på jernbanesporet sitt og at det finnes flere sviller som kan føre til avsporing. Og det bør visse instanser legge merke til…..