Rettferdighet er ikke nødvendigvis førsteprioritet når liv og helse står på spill

Koronaepidemien kan fort blomstre opp igjen.  Foto: Arkivfoto

ST-debatt

Etter at Norge stengte ned den 12. mars, klarte vi med en stor dose selvdisiplin fra hver og en av oss å langt på vei utrydde viruset, slik at vi hverdagen etter hvert kunne komme gradvis tilbake.