Debatt

Statsbudsjettet - Heim og Orkland

Det er trist at statsbudsjettet skal bruke ostehøvel som rammer vanlige arbeidsfolk.

Økte avgifter på drivstoff vil spesielt gå utover pendlere, mener Senterparti-politikerne  Foto: Arkiv

Marte Halvorsen, Sp 

Kristian Martin Fremstad, Sp  Foto: Arkivfoto

ST-debatt

Pendlere må nok en gang blø for regjeringas politikk. En betydelig avgiftsøkning på drivstoff vil spesielt gå utover pendlere. De fleste pendlere har ikke alternativ for å komme seg på jobb. Kollektivtilbudet er fraværende og ladestasjoner for el-bil er ikke godt nok utbygd ennå. I tillegg skal det kuttes i reisefradraget.

Tidligere i år fikk vanlige folk i ferjedistrikter oppleve opptil ei dobbling av fergetakstene. Årsaken var at fergene er dyrere pga omlegging til batteridrift og auto pass ble innført og man kuttet betaling av personer og la til prisen pr bil.

Disse endringene rammer i stor grad distriktene, både folk og næring. Vi i Heim og Orkland er bekymret for at dette bidrar til mindre tilflytting og at det blir mindre attraktivt med næringsutvikling.

For en uke siden fikk Heim og Orkland penger fra havbruksfondet. Heim fikk vel 27 millioner og Orkland fikk knapt 11 millioner. Grunnet ny fordeling vil Heim tape 19 mill og Orkland 7,5 mill i årene sett under ett i 2020 og 2021. . Vi ønsker at skatt fra naturressursbasert virksomhet i større grad skal komme lokalsamfunnet til gode

Vi i Senterpartiet ønsker å snu kursen der vanlige folk og distrikt skal tappes for penger. Senterpartiets stortingsprogram inneholdt mange elementer for en ny kurs. Det jobbes med en bygdevekstavtale som vil ivareta kommuner med særlige utfordringer. Det er forslag på differensiert selskapskatt og en rekke desentraliserende momenter som vil komme Heim og Orkland til gode.

Vi er bekymret for framtida i kommunene våre om det ikke blir en ny politisk kurs.