Debatt

Forbauselse?

- Pelsdyrsaken har tjent norske toppolitikere til svært liten ære, mener Johan Petter Hesselberg.  Foto: Sjur Vaage

ST-debatt

Jeg ser at flere uttrykker forbauselse over måten myndighetene behandlet pelsdyrholdet på for en tid tilbake. Jeg er, på min side, svært forbauset over denne forbauselsen. Vi visste da vel akkurat hvordan og hvorfor denne avgjørelsen ble tatt. Ordrett hva som ble sagt visste vi ikke tidligere, men prinsippet, selve tankegangen har da vært klar nok.

Det er et helt vanlig, politisk spill, denne gangen ekstra simpelt fordi det rammet en gruppe mennesker så hardt og urettferdig.

Om vi har et litt større perspektiv på saken, så ser vi jo at vedtaket rammer pelsdyrene også. Det er ikke tvil om at norsk dyrevelferd av blant de aller beste i verden, kanskje helt på topp, selv om vi også her i landet nødvendigvis en sjelden gang kan se svikt, alvorlig svikt til og med. Nå overtar andre nasjoner, med en helt annen dyrevelferd enn vi har her i landet, de markedene som det norske pelsverket gikk til.

Det er selvsagt fullt legitimt å ønske slutt på pelsdyrhold, men det er ikke like legitimt at man støtter nedlegging mens man egentlig mener noe helt annet.

Denne saken har tjent norske toppolitikere til svært liten ære.