Debatt

5000 kroner mer til minstepensjonistene i Heim kommune

Bjarne Sæther representerer Heim Frp. 

ST-debatt

160 enslige minstepensjonister i Heim kommune får nå 5000 kroner ekstra etter FrPs gjennomslag i budsjettforhandlingene. Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av å sikre pensjonistenes kår. Nå får de med lavest pensjon 5000 kroner ekstra i året med virkning fra 1. juli neste år. Dette er et viktig gjennomslag som vil komme godt med for landets enslige minstepensjonister. FrP sikrer nå at enslige minstepensjonister får 5.000 kroner ekstra utover økningen i trygdeoppgjøret. Dette er et viktig løft for hverdagsøkonomien til enslige eldre. I budsjettforhandlingene har FrP fått gjennomslag for at pensjonistene i 2021 skal sikres høyere pensjon. Dersom prognosene for lønns- og prisvekst for 2021 slår til får pensjonistene en vekst på lik linje med lønnsmottakerne.

FrP har fått gjennomslag for nesten to milliarder kroner til økt alderspensjon slik at pensjonistene i 2021 får opprettholdt sin kjøpekraft, så lenge lønnsmottakerne får det. Å sikre en rettferdig pensjon for de som har bygget landet vil alltid være viktig for FrP å følge opp.

I avisa Sør-Trøndelag sitt nedslagsfelt, Rennebu (80), Rindal (60), Orkland (390), Skaun (90) og Heim, vil totalt 780 pensjonister, jfr. status pr september 2020, få dette tillegget fra gjeldende dato.

God jul med Fremskrittspartiet!