Debatt

Jordflytting i molboland

Rett over elva for den planlagte travbanen ligger Solhusørene. Der står et asfaltverk som nå er under demontering. Ellers består området stort sett av grusører og olderskog.

Hvem tar regninga? Flere aktører har drevet virksomhet på vestsida av elva, og nå er det avgjørende spørsmålet: Hvem skal betale for opprenskinga av industritomta? Svar: Travet. Når de med kommuneledelsens hjelp har fått kjøpe dalens beste kornjord til billig pris, er det klart de må ta ansvar for restituering av et annet område.  Foto: Google Maps

ST-debatt

Dette er aktuelt areal for travbanejorda som skal flyttes. Kort kjørevei for de mange jordlassene fra andre siden av elva.

Dårlig samfunnsøkonomi

Å flytte jord fra en side av elva til den andre må være hull i hodet. Et molboopplegg.

Med de krav som stilles til metoden for jordflytting, er det ikke urimelig å anta at det vil koste tre ganger så mye å flytte jorda som det Travet har betalt for den. Det samfunnsmessige regnskapet for operasjonen tilsier derfor skrinlegging. Og det illustrerer med all tydelighet at jordbruksdirektør i fylket Tore Bjørkli har helt rett når han sier at jordflytting er bare tull.

Og attpåtil gjøres operasjonen for et tvilsomt formål, en døende travsport som skal stimulere til spillegalskap.

Bakvendtland

Dessuten burde man ikke sette i gang et nytt, stort jordflyttingsprosjekt før det foreligger en evaluering av jordflyttinga i forbindelse med kyllingfabrikken. I skrivende stund har ikke godkjennende instans, Norsk Landbruksrådgivning, hørt et kvidder om den planlagte jordflyttinga.

Nå ser det ut til at grunnforholdene på Solhusørene er så forurenset at området ikke er egnet som landingsplass for jord som skal produsere mat. Det må først foretas en grundig opprensking, og det vil også medføre en betydelig utgift.

Konklusjon: Orkland er bakvendtland! Og slett ikke noe utstillingsvindu for Senterpartipolitikk. Når Trygve Slagsvold Vedum skal Norge rundt på turné i valgåret 2021, bør han gjøre en stor sving forbi Orkland.