Debatt

Uheldig nedbygging av voksenopplæringa

Flertallet i Orkland kommunestyre, bestående av Sp, KrF og Ap, vedtok før jul å fjerne tre og en halv lærerstilling ved Voksenopplæringa ved Follo.

Før jul var det ifølge Rønningsbakk 97 elever ved Voksenopplæringa i Orkland.  Foto: Catharina Morken

Kjell Rønningsbakk representerer Sosialistisk Venstreparti i Orkland kommunestyre 

ST-debatt

Det er det eneste tilbudet for opplæring i norsk språk og samfunn for innvandrere. Fra før er Voksenopplæringa på Krokstadøra og i Meldal nedlagt.

Covid-19 har satt en effektiv stopper for nordmenns reiser utenfor Norge. Men nå kommer vaksinene. Når landene rundt oss åpner igjen for innreise sannsynligvis i andre halvdel i år, vil vi igjen begynne å reise, på ferie og jobber, først til Europa og etter hvert til andre verdensdeler.

Noen vil treffe framtidige ektefeller og samboere på sine reiser. I dag går en rekke ektefeller til orklendinger på Voksenopplæringa for å lære norsk. De ønsker å bli en del av vårt samfunn og arbeide hos oss. Med fjerning av tre og en halv lærerstilling, blir dette opplæringstilbudet sterkt redusert. I dag går det personer fra Spania, USA, Sør-Amerika og asiatiske land på Voksenopplæringa. Nå blir det betydelig vanskeligere å bli fungerende medlemmer av det norske samfunnet når Voksenopplæringa blir bygget ned.

Norsk må være fellesspråket

Vi trenger innvandrere som bruker norsk som felles språk, ikke et haltende engelsk eller språket fra heimlandet. Uten gode norskkunnskaper blir det vanskelig å bli kjent med naboer og få nye venner og ikke minst innpass i arbeidslivet. Sikkerhet og effektiviteten på arbeidsplassen er avhengig av at alle snakker samme språk.

Når norskkunnskapene uteblir, vil hverdagen preges av isolasjon eller samvær stort sett med personer som snakker deres morsmål.

På Voksenopplæringa får mange arbeidsinnvandrere sin norskopplæring. De er kommet til Norge for å arbeide. I dag er det vanlig å høre polsk på byggeplassene. Dersom vi ønsker at norsk skal være fellesspråket, må vi legge til rette for at alle som kommer til oss, lærer det. Alle som søker seg til Voksenopplæringa, ønsker å lære norsk og lære om norske samfunnsforhold, få kunnskaper i vår historie og hvordan vårt samfunn fungerer.

Et spesielt viktig tilbud er opplæringa i helse-norsk som nå forsvinner. Der har fremmedspråklige som skal arbeide i helsevesenet fått opplæring i helse-norsk. Det er uakseptabelt at ansatte ved å helsetun, sykehus og hjemmesykepleien ikke snakker rimelig bra norsk. Å kommunisere på et fremmed språk eller engelsk blir en ekstrabelasning for eldre, syke og svekkede pasienter.

Før jul var det 97 elever ved Voksenopplæringa. Under 50 av dem er flyktninger. For dem er det svært uheldig å miste det eneste tilbudet som hjelper dem med å lære norsk, enten de fra før er analfabeter eller høyt utdannet fra opprinnelseslandet. Omkring 50 prosent av flyktningene i Orkland kommer seg i arbeid. Gode norskkunnskaper og kunnskaper om det norske samfunnet er nøkkelen til å komme i ordinært arbeid, i tillegg til å skaffe seg nettverk og bli kjent med dem som bor i Orkland.

Nedbygginga av Voksenopplæringa er å gå baklengs inn i framtida. Arbeidsinnvandringa vil fortsette også i 2021, flyktningestrømmene fra kriger og naturkatastrofer vil også komme tilbake når det blir mulig å krysse landegrenser. Nordmenns reisetrang vil våkne igjen.

Alle trenger gode norskkunnskaper for å lykkes i Norge. Hvorfor kan vi ikke legge til rette for at de som ønsker opplæring i norsk, skal få denne opplæringen?